-

UNESCO mantojums

UNESCO īsi un skaisti definē pasaules mantojumu: Mantojums ir mūsu pagātnes mantojums, tas, ar ko mēs dzīvojam šodien un ko nododam nākamajām paaudzēm. Mūsu kultūras un dabas mantojums ir neaizstājams dzīvības un iedvesmas avots. Lietuvā varat iedvesmoties no masīvām...
mainīgām smilšu kāpām, bagātīgām un daudzveidīgām piekrastes ekosistēmām, paleolīta apmetnēm un baroka un neogotikas arhitektūras dārgumiem. Šeit jūs varēsiet atklāt gan kultūras, gan dabas mantojuma vietas, kas atzītas par cilvēcei īpaši vērtīgām. Vietas un ēkas, kas jāsaglabā, jāaizsargā un, pats galvenais, jānovērtē.