-

Dziedzictwo UNESCO

Dziedzictwo to spuścizna naszej przeszłości, to, czym żyjemy dzisiaj i co przekażemy przyszłym pokoleniom.

Nasze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze to niezastąpione źródło życia i inspiracji" Na Litwie można zainspirować się rozległymi ruchomymi wydmami, bogatymi i zróżnicowanymi ekosystemami przybrzeżnymi, osadami paleolitycznymi oraz perłami architektury barokowej i neogotyckiej. Znajdziesz tu miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, które zostały wyróżnione jako mające wyjątkową wartość dla ludzkości. Miejsca i budynki, które należy zachować, chronić, a przede wszystkim docenić.