Į viršų
Dubravos rezervatinėje apyrubėje daugiau nei 50 metų nevykdoma ūkinė veikla. Čia, 120 ha Kauno marių regioninio parko teritorijoje, tvarkosi pati gamta. Šioje vietoje vingiuoja 1,9 km ilgio pažintinis takas. Pakeliui išdėstyti informaciniai stendai supažindina su vietovės floros ir faunos ypatybėmis.
Dubravos rezervatinėje apyrubėje daugiau nei 50 metų nevykdoma ūkinė veikla. Čia, 120 ha Kauno marių regioniniam parkui priskirtoje teritorijoje, tvarkosi pati gamta. Rezervate auga sunkiai į vieno žmogaus glėbį telpančios pušys, kai kurios savo viršūnes iškėlusios net į 38 metrų aukštį, o apie ketvirtadalį teritorijos užima liaunais berželiais ir smulkiomis pušelėmis apaugusi aukštapelkė. Šioje saugomoje vietoje vingiuoja 1,9 km ilgio pažintinis takas su poilsio aikštele pabaigoje. Pakeliui išdėstyti informaciniai stendai supažindina su vietovės floros ir faunos ypatybėmis.

Viskas netoliese