Į viršų

Kultūra ir paveldas

Kultūros ir gamtos paveldas – kiekvienos tautos ir visos žmonijos neįkainojama vertybė, atskleidžianti jos tapatumą. Paveldo objektai, įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, yra išskirtinai reikšmingi dabarties ir ateities kartoms.

Lietuvoje keliautojų laukia net penki į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašyti objektai. Tai Vilniaus istorinis centras, Kuršių nerija, Kernavės archeologinė vietovė, Struvės geodezinis lankas ir Kauno modernizmo architektūra. Nematerialaus kultūros paveldo sąraše puikuojasi tokie lietuviams brangūs reiškiniai, kaip sutartinės, kryždirbystė, Dainų šventė bei 2023 m. sąrašą papildęs šiaudinių sodų rišimas.