Į viršų
Angelų kalvoje šiandie stovi daugiau nei 40 įvairaus dydžio medinių angelų ir kryžių skirtingiems šventiesiems. Angelai įkūnija įvairias tiesas, kurios svarbios ne tik katalikams, bet ir kitų tikėjimų žmonėms. Aplankykite šią kalvą ir galbūt rasite savo angelą-sargą, laukiantį jūsų.
Apie Kryžių kalną žino visi, bet ar girdėjote apie netoli Trakų esančią Angelų kalvą? Pirmosios angelų skulptūros atsirado čia 2009 m. minint Lietuvos 1000-metį ir Trakų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos 600-metį. Šiandien Angelų kalvoje stovi daugiau nei 40 įvairaus dydžio medinių angelų ir kryžių skirtingiems šventiesiems. Angelai įkūnija įvairias tiesas, kurios svarbios ne tik katalikams, bet ir kitų tikėjimų žmonėms. Tai Gyvybė, Tiesa, Taika, Dvasios ramybė, Atjauta, Pasiaukojimas, Meilė, Sveikata, Džiaugsmas, Dėkingumas, Viltis. Aplankykite šią kalvą ir galbūt rasite savo angelą-sargą, laukiantį jūsų.

Viskas netoliese