-
Žuvintas ezers, ko bieži dēvē par "Putnu ezeru", ir Lietuvas lielākais mitrājs un vecākais dabas rezervāts, kas ir arī iekļauts UNESCO Pasaules biosfēras rezervātu tīklā. Šis seklais ezers un to aptverošās mitrzemes, kas ieskautas bagātīgā ainavā netālu no Marijampoles, ir patvērums 14 retām un aizsargājamām putnu sugām, kas šeit ligzdo.

Žuvintas ezers, ko bieži dēvē par "Putnu ezeru", ir Lietuvas lielākais mitrājs un vecākais dabas rezervāts, un tas ir atzīts UNESCO Pasaules biosfēras rezervātu tīklā. Šis seklais ezers un to aptverošās mitrzemes, kas ieskautas bagātīgā ainavā netālu no Marijampoles, ir patvērums 14 retām un aizsargājamām putnu sugām, kas šeit ligzdo. Aizrautīgi putnu vērotāji var vērot tādas reti sastopamas sugas kā grīšlu ķauķi, griezi un lielo dumpi. Tiem, kas nevēlas doties purvā, ezera apkārtne piedāvā izziņas taku un skatu torņus. Katru rudeni, atzīmējot gājputnu aizlidošanu, notiek svinīga pulcēšanās. Labākais laiks putnu vērošanai Žuvintā ir no marta līdz oktobrim.

Viss ir tuvu