-
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaką rolę odegrał ten port morski w historii regionu bałtyckiego, to udaj się prosto do Muzeum Zamku w Kłajpedzie. W jego niszach, piwnicach i tunelach mieści się wystawa, która opowiada o nieugiętym duchu miasta, dostrzegalnym zarówno w trakcie wojen i oblężeń, jak i w czasach pokoju i dobrobytu.
Najstarsze litewskie miasto Kłajpeda dziś prezentuje się modnie i nowocześnie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaką rolę odegrał ten port morski w historii regionu bałtyckiego, to udaj się prosto do Muzeum Zamku w Kłajpedzie. Zamek został przekształcony w muzeum, a w jego niszach, piwnicach i tunelach mieści się wystawa, która opowiada o nieugiętym duchu miasta, dostrzegalnym zarówno w trakcie wojen i oblężeń, jak i w czasach pokoju i dobrobytu. W muzeum znajdują się średniowieczne artefakty, ale może się ono pochwalić także nowoczesnymi akcentami. Esencja współczesnej Kłajpedy znajduje odzwierciedlenie w obfitości ekranów LED, interaktywnych wyświetlaczy, hologramów i pejzaży dźwiękowych. A gdy już poznasz życie dawnych marynarzy i kupców, to sprawdź stałą wystawę "39/45", która opowiada o tragicznych losach Kłajpedy podczas II wojny światowej, gdy miasto dotknęła nazistowska okupacja i radzieckie bombardowania.

Wszystko jest w pobliżu