-
Muzeum Okupacji i Walk o Wolność (KGB) jest jedynym tego typu muzeum w krajach bałtyckich. Mieści się w budynku, w którym w latach 1940-1991 działały represyjne instytucje sowieckiego reżimu (NKWD i NKGB-MGB-KGB).
Muzeum Okupacji i Walk o Wolność jest jedynym tego typu muzeum w krajach bałtyckich. Mieści się w budynku, w którym w latach 1940-1991 działały represyjne instytucje sowieckiego reżimu (NKWD i NKGB-MGB-KGB). Na pierwszym piętrze muzeum, w dawnym biurze zastępcy naczelnika więzienia wewnętrznego MGB (KGB), można zobaczyć dokumenty, fotografie, mapy i inne przedmioty, które opowiadają historię sowietyzacji kraju. Ekspozycja poświęcona wojnie partyzanckiej przedstawia strukturę terytorialną i organizację wojskową formacji partyzanckich, aspiracje bojowników o wolność, ich działania i życie codzienne. Na wystawie "Nierówna walka" jest przedstawiona walka NKWD-NKGB z ruchem oporu. Na drugim piętrze muzeum zwiedzający mogą obejrzeć wystawy poświęcone zsyłkom ludności litewskiej do gułagów, deportacjom i działalności KGB. Mrocznym wspomnieniem wszechobecnego Wielkiego Brata jest odtworzony pokój nasłuchu telefonicznego, w którym znajduje się zachowana aparatura podsłuchowa, meble i odtworzone detale wnętrza.

Wszystko jest w pobliżu