-

Muzea sztuki

Muzea sztuki można znaleźć we wszystkich regionach Litwy i to w znacznej liczbie! Jedno – lecz zazwyczaj kilka – muzeów zostało poświęconych prawie każdej możliwej dyscyplinie artystycznej: malarstwu, muzyce, ceramice, grafice, sztuce ulicznej i wielu innym.