-

Rezerwaty przyrody

Wszyscy potrzebujemy czasem uciec od wyścigu szczurów. Udać się do miejsca, w którym możemy zwolnić i zebrać nasze myśli, zresetować naszego ducha i obcować z naturą. Litewskie rezerwaty przyrody oferują idealne lekarstwo. Nie tylko to, że będziesz mógł odkrywać szereg siedlisk bogatych w...
charakterystyczną florę i faunę oraz doświadczyć różnorodności biologicznej, która czyni te rezerwaty tak wyjątkowymi. A ponieważ do wielu z tych rezerwatów można uzyskać dostęp tylko z przewodnikami, masz gwarancję, że będziesz tylko ty i natura, ale oznacza to również, że musisz to sprawdzić z wyprzedzeniem.