-
Kościół św. Anny to jedna z najpiękniejszych budowli sakralnych Wilna, która praktycznie nie zmieniła się w ciągu pięciu stuleci. To arcydzieło późnego gotyku owiane jest wieloma enigmatycznymi legendami.
Kościół św. Anny to jedna z najpiękniejszych budowli sakralnych Wilna, która praktycznie nie zmieniła się w ciągu pięciu stuleci. To arcydzieło późnego gotyku owiane jest wieloma enigmatycznymi legendami. Najsłynniejsza z nich głosi, że Napoleon Bonaparte, zachwycony kościołem św. Anny, zamarzył sobie przeniesienie go na dłoni do Paryża.

Wszystko jest w pobliżu