-
W Kłajpedzie wciąż można znaleźć wały obronne z XVIII wieku, które otaczały miasto. Jednym z nich jest wyspa Wzgórze Jana.
W Kłajpedzie wciąż można znaleźć wały obronne z XVIII wieku, które otaczały miasto. Jednym z nich jest wyspa Wzgórze Jana. Zachowany wał obronny został niedawno przywrócony do dawnej świetności, tworząc zieloną przestrzeń i amfiteatr na imprezy i wieczorne pokazy filmowe.

Wszystko jest w pobliżu