-
Średniowieczny zamek w Kownie został zbudowany przy ujściu Wilii do Niemna w celu odparcia częstych ataków Krzyżaków. Ten najstarszy kamienny zamek w kraju jest jedynym, który ma dwa rzędy murów obronnych (jak można się domyślić, Krzyżacy byli całkiem nieźli w atakowaniu miast). Zamek w Kownie otwarty jest przez cały rok – to doskonałe miejsce dla wszystkich zainteresowanych średniowieczną historią.

Średniowieczny zamek w Kownie został zbudowany przy ujściu Wilii do Niemna w celu odparcia częstych ataków Krzyżaków. Ten najstarszy kamienny zamek w kraju jest jedynym, który ma dwa rzędy murów obronnych (jak można się domyślić, Krzyżacy byli całkiem nieźli w atakowaniu miast). Zamek w Kownie otwarty jest przez cały rok – to doskonałe miejsce dla wszystkich zainteresowanych średniowieczną historią. Wokół zamku znajduje się park Santakos, nazywany "sercem Kowna". To miejsce odpowiednie zarówno do relaksu, jak i kontemplacji. W pobliżu miejsca, w którym spotykają się Niemen i Wilia, znajduje się pogański ołtarz, na którym setki lat temu odprawiano starożytne bałtyckie rytuały. Na zakończenie tej historycznej wycieczki warto wspiąć się na wzgórze, na którym papież Jan Paweł II i papież Franciszek odprawili mszę podczas wizyt na Litwie.

Wszystko jest w pobliżu