-
Park Regionalny Zalewu Kowieńskiego został utworzony w celu zachowania unikalnego kompleksu krajobrazowego zapory na Zalewie Kowieńskim, zalanych ujść dopływów Niemna.
Park Regionalny Zalewu Kowieńskiego został utworzony w celu ochrony unikalnego kompleksu krajobrazowego zapory na Zalewie Kowieńskim, zalanych ujść dopływów Niemna, unikalnego kompleksu architektonicznego klasztoru w Pożajściu oraz innych miejsc dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Wszystko jest w pobliżu