E.Lasys

Wilno – miastem Miłosierdzia Bożego

Na wąskich uliczkach wileńskiej starówki i zielonej dzielnicy Antokol pielgrzymi z całego świata odkrywają początki historii wizerunku Miłosierdzia Bożego. W roku 1933 do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Antokolu przybyła z Polski siostra Faustyna. W ciągu kilku lat spędzonych w Wilnie doświadczyła kilkudziesięciu objawień Jezusa, które stały się początkiem ruchu Miłosierdzia Bożego. Choć siostra Faustyna już wcześniej miała objawienia, to właśnie w Wilnie zaczęła opowiadać o nich księdzu Michałowi Sopoćce, który został jej powiernikiem duchowym. To z jego inicjatywy objawienia siostry Faustyny stały się inspiracją do powstania obrazu Miłosierdzia Bożego pędzla wileńskiego malarza, Eugeniusza Kazimirowskiego. Choć w okresie okupacji radzieckiej obraz na kilka dziesięcioleci uległ zapomnieniu, ostatecznie kult Miłosierdzia Bożego i kopie obrazu są znane na całym świecie.

W roku 2000 Papież Jan Paweł II ogłosił s. Faustynę pierwszą świętą trzeciego tysiąclecia. Podkreślił wtedy, że miłosierdzie ma być najważniejszym orędziem nowego tysiąclecia. Te słowa przyczyniły się do wzmocnienia kultu Miłosierdzia Bożego.

Oryginał obrazu Miłosierdzia Bożego pielgrzymi mogą podziwiać w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, znajdującym się na wileńskim Starym Mieście, przy ul. Dominikańskiej. Sanktuarium jest czynne przez całą dobę. Pątnicy mogą zwiedzić również zachowany dom św. Faustyny, który znajduje się w nieco oddalonej od wileńskiej starówki dzielnicy Antokol. Jeden z budynków klasztornych, którego ocalenie było prawdziwym cudem, przypomina o mieszkającej tu świętej. Właśnie w tym miejscu św. Faustyna doświadczyła większości objawień, to tutaj prowadziła swój „Dzienniczek”. To tutaj Bóg przekazał za jej pośrednictwem Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

W Wilnie jest wiele miejsc, z którymi byli związani św. Faustyna i bł. Michał Sopoćko. Pielgrzymi są zapraszani do odwiedzenia najważniejszych z nich, które stały się przystankami na Drodze Miłosierdzia (trasie dla pielgrzymów). Pątnicy z całego świata przybywają do Wilna na Tydzień Miłosierdzia Bożego. Odbywa się on co roku, rozpoczyna w Wielkanoc, a kończy w kolejną niedzielę, w Święto Miłosierdzia Bożego.

Oprócz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia istnieją także inne miejsca, w których są głoszone nowiny o Bożym Miłosierdziu i gdzie można otrzymać łaski. W kaplicy przy Ostrej Bramie znajduje się obraz Matki Bożej Miłosierdzia. Na obrazie tym Maryja jest przedstawiona bez Dzieciątka, a Jej spojrzenie podąża za każdym gościem. W połowie listopada pielgrzymi licznie przybywają do Ostrej Bramy na słynny odpust.