M. Slapšys

Uzdrowiska

Litewskie uzdrowiska Druskienniki i Birsztany, kultywujące dawne tradycje, oferują obecnie zarówno zabiegi wodne o właściwościach leczniczych, jak i wiele oryginalnych, nowoczesnych możliwości wellness. Oferta obejmuje również wiele atrakcji kulturalnych i rozrywkowych.