M. Karlonas

Park Regionalny Delty Niemna - raj dla ptaków

Park regionalny Nemunas Delta to wyjątkowe połączenie przyrody, kultury i zrównoważonej turystyki. Unikalną częścią Delty Niemna jest Rusnė - wyspa otoczona torfowiskami i bagnami, która znajduje się między Atmatą i Skirvytė, które są dystrybutorami Niemna. Ten wyjątkowy krajobraz tworzą przeplatające się rzeki, Krokų Lanka (jezioro / laguna), zalewowe delty oraz wioska Minija (Mingė), znana jako Wenecja litewska.

Delta Niemna jest ważnym miejscem odpoczynku dla wędrownych ptaków, a także lęgowiskiem wielu rzadkich gatunków. Warto również odwiedzić stację ornitologiczną Ventės Ragas, gdzie można zobaczyć, jak ptaki są okradane. Szczególnie podczas wielkich wiosennych powodzi może to być niezapomniane przeżycie, ponieważ wtedy ogromne delty łąki są pełne rzadkich ptaków wodnych. Park regionalny Nemunas Delta jest wyposażony w ścieżki edukacyjne, wieże widokowe i stoiska informacyjne. Ulubiony wśród turystów Szlak Edukacyjny Aukštumala stanowi wyjątkową okazję do zapoznania się z torfowiskiem wysokim i poznania jego charakterystycznego i niepowtarzalnego piękna.