A. Aleksandravičius

Góra Krzyży

W historii podjęto wiele prób zniszczenia i spalenia Góry Krzyży, ale przetrwało ona jako symbol naszej wolności i miejsce obowiązkowych odwiedzin dla pielgrzymów z całego świata.