A. Aleksandravičius

Auksztocki Park Narodowy

Krajobraz najstarszego litewskiego parku narodowego został ukształtowany w taki sposób, że odkrywa on zwiedzającym całe swoje piękno – strumienie łączące setki jezior znajdujących się na tym terenie stwarzają wspaniałe możliwości do uprawiania turystyki wodnej, a wysokie wzgórza służą jako wieże widokowe okolicznych terenów.