Keliauk Lietuvoje

WIRTUALNA TRASA „SZLAK PIELGRZYMI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II NA LITWIE”

1,2 mln km. Według obliczeń, tyle ogółem pokonał Jan Paweł II w okresie pontyfikatu. Z uwagi na to, jest on często nazywany wielkim pielgrzymem albo wielkim podróżnikiem. Litwa jest jednym z 129 krajów zagranicznych odwiedzonych przez papieża. Litewską ziemię Jan Paweł II — pierwszy w historii papież nie-Włoch — pocałował 4 września 1993 r. Była to pierwsza wizyta Ojca Świętego na terenie dawnego ZSRR (z Litwy Jan Paweł II udał się na Łotwę i do Estonii).
Na trasie wirtualnej „Podróżuj na Litwie” stworzonej przez Narodową Agencję Promocji Turystyki, znajdują się nie tylko litewskie świątynie, odwiedzone przez Jana Pawła II albo z nim związane, lecz również najważniejsze obiekty kraju, wpisane do Szlaku pielgrzymiego Św. Jana Pawła II, słynące z tradycji pobożności oraz doświadczeń sakralnych.
OBIEKTY SZLAKU PIELGRZYMIEGO ŚW. JANA PAWŁA II
 • Poprzedni obiekt
 • Bazylika archikatedralna w Wilnie (lit. Vilnius) pw. św. Stanisława i św. Władysława Wileńska Kaplica Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, zwana Ostrą Bramą oraz kościół pw. św. Teresy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie (pw. Najświętszej Trójcy) Droga Krzyżowa w Wilnie (Kalwaria Wileńska) Kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach (lit. Trakai) Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Piwoszunach (lit. Pivašiūnai) Bazylika pw. św. Michała Archanioła w Mariampolu oraz kaplica błogosławionego Jurgisa Matulaitisa w jego rodzinnych stronach — w Lūginė Bazylika archikatedralna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie Zespół klasztorny kamedułów w Pożajściu (lit. Pažaislis) Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie, kaplica Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie oraz teren między nimi Zespół kościelno-klasztorny w Cytowianach Kościół Maryi Królowej Pokoju w Kłajpedzie św. Bazylika Objawienia Marii Panny i Kaplice Drogi Krzyżowej w Kalwarii Żmudzkiej Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła w Szawlach Kościół św. Ignacego Loyoli w Szawlach Góra Krzyży Kościół św. Mateusza Ewangelisty w Rakiszkach Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakinowie
 • Następny obiekt

Bazylika archikatedralna w Wilnie (lit. Vilnius) pw. św. Stanisława i św. Władysława

Katedros a. 2, Wilno

Znaczenie:

Bazylika archikatedralna w Wilnie jest najważniejszą świątynią katolicką całego kraju oraz symbolem chrztu Litwy.

Historia:

Pierwsza katedra powstała jeszcze w połowie XIII w. w miejscu dawnej świątyni pogańskiej, jednak z uwagi na częste pożary była wielokrotnie przebudowywana. Katedra, którą dziś widzimy, została zrekonstruowana w XVIII w. na podstawie projektu Wawrzyńca Gucewicza. Świątynia jest zbudowana w stylu klasycystycznym, jednak w jej murach kryją się również elementy gotyku, renesansu, baroku. Dzwonnica katedralna jest wykonana w wieży muru obronnego otaczającego niegdyś miasto.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

W katedrze można obejrzeć jeden z najcenniejszych przykładów wczesnego baroku na Litwie — kaplicę św. Kazimierza, w której przechowywana jest trumna ze szczątkami św. Kazimierza, jedynego świętego pochodzącego z Litwy oraz pierwszego patrona Litwy. W kaplicy Gasztołdowskiej oddaje się cześć słynącemu z dawien dawna z cudów obrazowi Najświętszej Maryi Panny (Madonny Sapieżyńskiej). Jest to jeden z wczesnych ukoronowanych koronami papieskimi obrazów Maryi w Europie (1750 r.). W podziemiach katedry zachowały się mury z XII-XV w. oraz namalowany najstarszy fresk na Litwie, przedstawiający Ukrzyżowanie Chrystusa.

Podziemia świątyni były miejscem pochówku osób zasłużonych dla Kościoła i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tu spoczęli Wielki Książę Litewski i Król Polski Aleksander, żony Zygmunta Augusta Elżbieta i Barbara Radziwiłłówna, znajduje się tu urna z sercem księcia Władysława, pod kaplicą Najświętszego Sakramentu wykonana jest krypta Biskupia, w której od wieków grzebie się biskupów wileńskich.

Święty Jan Paweł II:

Właśnie modlitwą w wileńskiej katedrze 4 września 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II rozpoczął swoją historyczną podróż apostolską po Litwie. W świątyni spotkał się on z księżmi, zakonnikami i klerykami z całej Litwy, modlił się przy sarkofagu św. Kazimierza. W celu uwiecznienia tej historycznej wizyty, w wileńskiej katedrze została umieszczona marmurowa płyta z napisem pamiątkowym.

Tradycje pobożności:

Odpust św. Kazimierza. Co roku 4 marca obchodzony jest dzień św. Kazimierza, w wileńskiej katedrze odprawia się Mszę św., a w całym mieście odbywa się tradycyjny jarmark kaziukowy, którego symbolem jest palma wielkanocna.

Mały odpust św. Kazimierza. 4 dnia każdego miesiąca o godz. 12.30 — Msza św. w kaplicy św. Kazimierza

Informacje dla zwiedzających:

Bazylika archikatedralna w Wilnie jest otwarta codziennie w godzinach od 7.00 do 19.00. Wycieczki mogą zwiedzać katedrę wyłącznie gdy nie odbywają się nabożeństwa. Chętni do odwiedzenia podziemi katedry powinni zwracać się do Muzeum Dziedzictwa Kościelnego (tutaj. )

Więcej tutaj.

Wileńska Kaplica Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, zwana Ostrą Bramą oraz kościół pw. św. Teresy

Aušros vartų g. 14, Wilno

Znaczenie:

Ostra Brama to symbol miasta. Znajdujący się w Kaplicy Ostrobramskiej cudotwórczy obraz Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia uznaje się za jedno z najsłynniejszych dzieł malarstwa renesansowego na Litwie. Jest on również zwany Madonną Ostrobramską albo Madonną Wileńską. Ostra Brama należy do Europejskiej sieci sanktuariów maryjnych, łączącej ogółem 20 świątyń.

Historia:

W XVI w. Wilno było opasane murem obronnym z dziesięcioma bramami. Ostra Brama, po raz pierwszy wzmiankowana w 1514 r., na początku była zwana Bramą Miednicką. Wizerunek Najświętszej Maryi Panny wisiał w niszy przy tej bramie, dopiero później został przeniesiony do drewnianej kaplicy, a gdy ta spłonęła — do murowanej. Obecny wygląd kaplica w stylu późnego klasycyzmu uzyskała po rekonstrukcji w XIX w. Fasada kaplicy przypomina łuk triumfalny.

Znajdujący się w sąsiedztwie kaplicy Ostrobramskiej kościół pw. św. Teresy z Avila zakon karmelitów bosych wzniósł w połowie XVII w. Kościół łączy się z klasztorem. Ściany i sklepienia świątyni zdobią freski ze scenami z życia św. Teresy, ołtarz główny — XVIII-wieczny obraz „Przebicie serca św. Teresy”. Kościół św. Teresy jest jednym z najdoskonalszych zabytków wczesnego baroku wileńskiego.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

Przypuszcza się, że obraz Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, umieszczony w kaplicy w centrum ołtarza, został namalowany w XVII w. na podstawie dzieła flamandzkiego malarza Martina de Vosa. Zgodnie ze starą tradycją z regionu Litwy i Polski, obraz ozdobiła szata z pozłacanego srebra. O doznanych łaskach Matki Miłosierdzia świadczą pozostawione w kaplicy ofiarowane przez wiernych znaki dziękczynne — wota, stanowiące świadectwo doznanych cudów.

Święty Jan Paweł II:

Podczas wizyty na Litwie papież Jan Paweł II 4 września 1993 r. w Ostrej Bramie wraz z pątnikami z całej Litwy i z zagranicy odmówił różaniec i przed modlitwą przypomniał, że w Watykanie znajduje się kaplica Litewska, którą zdobi taki obraz jak tu.

Tradycje pobożności:

Mały Odpust Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w kościele pw. św. Teresy — 16 dnia każdego miesiąca.

Odpust parafialny św. Teresy z Avila obchodzi się 15 października.

Duży Odpust Opieki Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia trwa osiem dni i odbywa się w tygodniu, w którym wypada 16 października.

Informacje dla zwiedzających:

Kaplica Ostrobramska jest otwarta codziennie w godz. 7.00-19.00

Więcej tutaj.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie (pw. Najświętszej Trójcy)

Dominikonų g. 12, Wilno

Znaczenie:

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego to jeden z największych ośrodków przyciągania wiernych stolicy Litwy oraz pielgrzymów z całego świata. Tu znajduje się oryginał słynącego z łask obrazu Miłosierdzia Bożego, namalowany na podstawie objawień siostry Faustyny.

Historia:

Gotycka świątynia, wzniesiona w XV w., po upływie kilkuset lat została przekształcona w cerkiew, następnie ponownie zwrócona katolikom w 1920 r. W latach 1946-1947 w kościele pracował przybyły z Polski do zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie spowiednik siostry Faustyny ksiądz Michał Sopoćko. Właśnie jemu siostra Faustyna opowiadała o doświadczanych przez siebie objawieniach Jezusa, na podstawie których później powstał obraz Jezusa Miłosiernego. W 1947 r. sowieci ponownie zamknęli kościół, jego pomieszczenia wykorzystywali niezgodnie z przeznaczeniem. I dopiero w 2004 r. kościół został odrestaurowany i konsekrowany, nadano mu tytuł Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

W centrum świątyni nad ołtarzem znajduje się oryginał namalowanego przez Eugeniusza Kazimirowskiego cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego. Powstał on w 1934 r. na podstawie objawień siostry Faustyny Kowalskiej. Obraz przestawia Jezusa w białych szatach, który prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, lewą zaś dotyka serca, z którego wychodzą promienie: biały i czerwony. Symbolizują one sakramenty oraz łaski czekające na tych, którzy będą się modlili przy tym obrazie i zaufają Miłosierdziu Bożemu.

Nieco dalej od centrum Wilna można odwiedzić również zachowany domek św. Faustyny, w którym doznała ona objawień i opisała je w dzienniczku. Każdego dnia o godz. 15 odmawia się tu Koronkę do Miłosierdzia Bożego — modlitwę podyktowaną zakonnicy przez Chrystusa, który się jej ukazał. To miejsce zostało wciągnięte do trasy pielgrzymkowej „Szlak Miłosierdzia Bożego” w Wilnie, które tytułuje się Miastem Miłosierdzia.

Święty Jan Paweł II:

5 września, podczas wizyty w Wilnie, Ojciec Święty modlił się przy obrazie Chrystusa Miłosiernego (znajdującym się wówczas w kościele Świętego Ducha). W 2000 r. Jan Paweł II ogłosił siostrę Faustynę pierwszą świętą w rozpoczętym trzecim tysiącleciu.

Tradycje pobożności:

Tydzień Miłosierdzia Bożego obchodzi się od drugiego dnia Wielkanocy do uroczystości Miłosierdzia Bożego.

Uroczystość Miłosierdzia Bożego — w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

Procesja światła — w sobotę wieczór przed Niedzielą Miłosierdzia (drugą Niedzielę Wielkanocną).

Mała uroczystość sanktuarium — w każdy piątek. Poza tym 5 dnia każdego miesiąca dziękuje się Bogu za św. Faustynę i prosi o jej wstawiennictwo.

Koronka do Miłosierdzia Bożego — codziennie o godz. 15.

Informacje dla zwiedzających:

W sanktuarium przez całą dobę trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu. Co więcej, przez internet można oglądać transmisję na żywo https://www.youtube.com/watch?v=zXHPHl1-vmw. Więcej: http://www.gailestingumas.lt/

Więcej tutaj.

Droga Krzyżowa w Wilnie

Kalwaria Wileńska

Znaczenie:

Założona w XVII w. Kalwaria Wileńska z dawien dawna licznie przyciąga pątników. Ten obiekt sakralny jest wyjątkowy na skalę Europy, ponieważ znajduje się na terenie stolicy w zielonym parku regionalnym w Werkach, gdzie przyroda współistnieje z subtelną architekturą.

Historia:

W krajach katolickich w średniowieczu, gdy zaczęły powstawać tak zwane Nowe Jerozolimy albo Kalwarie (kopie Drogi Krzyżowej Chrystusa w Jerozolimie, zazwyczaj zakładane w takich miejscach, gdzie wzgórza, doliny i strumyki przypominają ukształtowanie terenu Jerozolimy), takiego miejsca zaczęto szukać również w Wilnie, żeby pielgrzymi nie mający możliwości udać się do Ziemi Świętej, mogli odtworzyć ostatnią podróż Chrystusa. Do tego świetnie nadawały się zalesione okolice Werek. Istnieją dane świadczące o tym, że już w XVII w. odbywała się procesja z Wilna do Werek. Wileńscy dominikanie zbudowali tu i konsekrowali kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego, klasztor oraz 20 murowanych kaplic, jednak ostatnie zostały zburzone przez sowietów w XX w. i odbudowane dopiero w 2002 roku.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

Obecnie zespół Kalwarii Wileńskiej składa się z barokowego kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego oraz 35 stacji Męki Pańskiej. Są one zlokalizowane między wzgórzami noszącymi nazwy Golgota, Maryja, Syjon i Góra Oliwna oraz rzeczką Cedron. Droga Krzyżowa ma długość 7 km.

Na ołtarzu Matki Bożej Bolesnej kościoła w Kalwarii przechowuje się relikwię św. Krzyża.

Święty Jan Paweł II:

Lankydamasis Kryžių kalne, popiežius Jan Paweł II sakė, kad Kryžiaus Išaukštinimo slėpinys yra svarbiausias išganymo istorijos momentas, ir ragino kryžių atrasti kaip Lietuvai ir jos Bažnyčiai tekusią Dievo palaimos versmę bei žmonių susitaikymo ženklą.

Tradycje pobożności:

Odpust w Kalwarii Wileńskiej, uroczystość Odnalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego — od 3 maja do 14 września;

Odpust Zesłania Ducha Świętego — trzy dni święta Zielonych Świątek;

Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej — w Wielki Piątek; dzień początku odpustu w Kalwarii Wileńskiej; w dniu zakończenia odpustu w Kalwarii Wileńskiej; w drugi dzień odpustu Zesłania Ducha Świętego;

Uczczenie relikwii Krzyża Świętego — 14 dnia każdego miesiąca.

Informacje dla zwiedzających:

Drogą Krzyżową w Kalwarii Wileńskiej można wędrować przez cały rok. Nabożeństwa w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego odbywają się w niedziele o godz. 10.30, 12, 16, w soboty o godz. 19, w dni robocze o godz. 7 i 19.

Więcej tutaj.

Kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach (lit. Trakai)

Birutės g. 5, Trakai

Znaczenie:

Znajdujący się na półwyspie w Trokach kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny jest jedną z ośmiu bazylik na Litwie. Słynie z obrazu Matki Boskiej Patronki Litwy, świadczącego o głębokiej tradycji postrzegania Litwy jako ziemi otoczonej opieką Maryi.

Historia:

Uważa się, że gotycki kościół w XV w. budowali ci sami mistrzowie, którzy pracowali przy Zamku w Trokach na wyspie jeziora Galwie. Fundatorem kościoła jest Wielki Książę Litewski Witold (w świątyni po dziś dzień wisi jego portret). Po rekonstrukcji w XVII w. kościół uzyskał cechy późnego baroku, zachowały się tu przykłady bizantyjskiego malarstwa ściennego. Cudowny obraz Matki Bożej Patronki Litwy znajduje się w ołtarzu głównym.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

Pątników do kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach od wieków przyciąga zwłaszcza obraz Matki Bożej Patronki Litwy. Ten obraz namalowany w XV w. cesarz bizantyjski ofiarował w darze Witoldowi Wielkiemu z okazji chrztu. To pierwszy obraz oficjalnie koronowany złotymi koronami Stolicy Apostolskiej w Wielkim Księstwie Litewskim. Nadano mu tytuł Uzdrowicielki Chorych. Kilkaset wotów dookoła obrazu jest świadectwem doświadczonych łask i cudów. Wizerunek Matki Bożej od XVIII w. pokrywa pozłacana szata.

Święty Jan Paweł II:

W 2015 r. na dziedzińcu kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny poświęcono pomnik Jana Pawła II.

Tradycje pobożności:

Odpust Matki Bożej Zielnej albo uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny — 15 sierpnia.

Oktawa odpustowa Matki Boskiej Trockiej albo uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny — 1-8 września. Podczas odpustu organizowana jest pielgrzymka z Ostrej Bramy w Wilnie do Trok (około 30 km), oprócz tego wędrówki pątników z okolicznych miejscowości.

Informacje dla zwiedzających:

Bazylika jest otwarta codziennie od godz. 9 do 18.30.

Więcej tutaj.

Co zwiedzić w Trokach tutaj.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Piwoszunach (lit. Pivašiūnai)

Trakų g. 6, Pivašiūnai, Alytaus r.

Znaczenie:

Z uwagi na słynący z cudownych łask obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz uroczyste tradycje odpustów, Piwoszuny uznaje się za jeden z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych na Litwie.

Historia:

Kościół w Piwoszunach jest pomnikiem litewskiej drewnianej sakralnej architektury klasycystycznej. Obecny drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Maryi Panny pochodzi z początku XIX w. Poprzednie świątynie stojące tu przez około dwa wieki zniszczyły pożary. Opowiada się, że po nich zachował się jedynie cudotwórczy obraz Matki Boskiej, z którego od tego czasu najbardziej słynie kościół. Jest on zawieszony w ołtarzu głównym. Obok kościoła w Piwoszunach można się pomodlić również przy dębowych stacjach różańcowych Tajemnic Radosnych.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

Wierzy się, że obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem czczony w Piwoszunach pod względem mocy cudotwórczej odpowiada obrazowi Matki Bożej Ostrobramskiej. Pochodzenie obrazu jest nieznane, choć sądzi się, że został on namalowany w XVII w. na Litwie. Na obrazie przedstawiona jest Maryja z Dzieciątkiem Jezus na kolanach. Od XVIII w. ich wizerunek jest ozdobiony szatą z pozłacanego srebra.

Święty Jan Paweł II:

W 1988 r. Papież Jan Paweł II ofiarował korony, którymi koronowano słynny obraz. Obrazowi nadano tytuł Pocieszycielki Strapionych.

Tradycje pobożności:

Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny — Matki Bożej Zielnej obchodzi się przez osiem dni od 15 do 22 sierpnia.

Odpust Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki Strapionych — 15 dnia każdego miesiąca.

Informacje dla zwiedzających:

Kościół jest otwarty wyłącznie podczas nabożeństw.

Więcej tutaj.

Co zwiedzić w Olicie tutaj.

Bazylika pw. św. Michała Archanioła w Mariampolu oraz kaplica błogosławionego Jurgisa Matulaitisa w jego rodzinnych stronach — w Lūginė

Bazylika — J. Bendoriaus g. 1, Marijampolė;
kaplica — starostwo Šunskai, wieś Lūginė, star. Marijampolė

Znaczenie:

Mariampol to miasto, które uzyskało nazwę od Najświętszej Maryi Panny, patronki Zgromadzenia Księży Marianów. Do bazyliki pw. św. Michała Archanioła pielgrzymi lokalni oraz z innych krajów przybywają pomodlić się przy szczątkach pochowanego tu błogosławionego arcybiskupa Jurgisa Matulaitisa.

Historia:

Obecna bazylika powstała w 1824 r. w miejscu zbudowanego w połowie XVIII w. drewnianego kościoła, zniszczonego przez pożar. Tytuł bazyliki mniejszej nadano kościołowi w 1992 r. Kościół o cechach klasycyzmu i neobaroku ma sześć ołtarzy. W 1934 r. do kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego w kościele przeniesiono szczątki błogosławionego arcybiskupa J. Matulaitisa. Błogosławiony M. Matulaitis odnowił zakon marianów, sam złożył śluby zakonne, założył Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (więcej o jego życiu można się dowiedzieć w Muzeum błogosławionego Jurgisa Matulaitisa w klasztorze Księży Marianów w Mariampolu).

Najważniejsze dla pielgrzymów:

Sarkofag ze szczątkami błogosławionego Jurgisa Matulaitisa, granitowe epitafium z jego płaskorzeźbą, obraz, przedstawiający błogosławionego w całej postaci, gipsowa pośmiertna maska Jurgisa Matulaitisa, jego szaty liturgiczne, kopia dekretu ogłoszenia błogosławionym i nawet drewniana chrzcielnica, przy której, w kwietniu 1871 r. został ochrzczony Jurgis Boleslovas Matulaitis. Atrybuty te, przechowywane w kaplicy Błogosławionego Jurgisa Matulaitisa w bazylice, przyciągają zarówno miejscowych wiernych, jak i pielgrzymów z krajów zagranicznych, pragnących pomodlić się przy grobie arcybiskupa słynącego ze świętego życia, prosić o jego wstawiennictwo i łaski.

Pątnicy odwiedzają również położoną niedaleko Mariampola kaplicę błogosławionego Jurgisa Matulaitisa, w 1991 r. zbudowaną w jego stronach rodzinnych, we wsi Lūginė. W lipcu popularne jest w ramach obchodów rocznicy beatyfikacji Błogosławionego Jurgisa Matulaitisa, odbyć pieszą pielgrzymkę z Mariampola do kaplicy w Lūginė.

W ołtarzu św. Antoniego Padewskiego bazyliki w Mariampolu znajduje się również obraz Maryi Panny z Dzieciątkiem (Vaizbūniškės), słynący z łask.

Święty Jan Paweł II:

28 czerwca 1987 r. Papież Jan Paweł II arcybiskupa Jurgisa Matulaitisa ogłosił błogosławionym, z uwagi na jego cnoty oraz podziękowania osób za otrzymane łaski, uzdrowienia. Co roku w lipcu, przez cały tydzień, w bazylice w Mariampolu jest uroczyście obchodzona rocznica beatyfikacji Błogosławionego Jurgisa Matulaitisa.

Tradycje pobożności:

Święto liturgiczne Błogosławionego Jurgisa Matulaitisa, odpust — 27 stycznia.

Odpust św. Antoniego Padewskiego — 13 czerwca

Oktawa odpustowa bł. Jurgisa Matulaitisa (w ramach obchodów dnia beatyfikacji błogosławionego) — od niedzieli przed 12 lipca i do niedzieli po.

Odpust św. Michała Archanioła, głównego patrona kościoła — 29 września.

Informacje dla zwiedzających:

Bazylika jest czynna od godz. 7 do godz. 19.

Więcej tutaj.

Co zwiedzić w Mariampolu tutaj.

Bazylika archikatedralna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Vilnius g. 1, Kowno

Znaczenie:

Bazylika archikatedralna w Kownie jest jedną z największych i najstarszych świątyń Litwy. Jednocześnie jest to największy budynek sakralny w stylu gotyckim na Litwie. Słynie on z obrazu Matki Bożej Łaskawej.

Historia:

Wiadomo, że kościół pw. Św. Piotra w Kownie założył Witold Wielki jeszcze na początku XV w., później był on wielokrotnie rekonstruowany. W 1895 r. kościołowi nadano status katedry, w 1921 r. — bazyliki mniejszej, z kolei w 1926 r. — rangę bazyliki archikatedralnej. Obecna archikatedra ma dziewięć ołtarzy, z których najnowszy jest ołtarz papieża Jana Pawła II z relikwią Ojca Świętego. W krypcie archikatedry i obok kościoła spoczywają wybitni duchowni, biskupi, w kaplicy Najświętszego Sakramentu pochowano pierwszego litewskiego kardynała Vincentasa Sladkevičiusa.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

Pielgrzymów przyciąga do świątyni również słynący z łask XVI-wieczny obraz Matki Bożej Bolesnej oraz XVII-wieczny obraz Najświętszej Maryi Panny Łaskawej. Obraz Matki Bożej Bolesnej, na którym przedstawiono Najświętszą Maryję Pannę, trzymającą zdjętego z krzyża syna, jest najstarszym obrazem w archikatedrze. O jego cudotwórczej mocy świadczą wota pozostawione przez wiernych.

Święty Jan Paweł II:

Papież modlił się w świątyni 6 września 1993 r., podczas swojej podróży po Litwie (to wydarzenie zostało uwiecznione na tablicy pamiątkowej przy bocznym wejściu do bazyliki). W odnowionym bocznym ołtarzu archikatedry pw. św. Apostołów Piotra i Pawła od 2013 r. oddaje się cześć relikwii świętego Jana Pawła II. Pielgrzymi w bazylice mogą obejrzeć również obraz, na którym malarz Paulius Juška przedstawił papieża w całej postaci.

Tradycje pobożności:

Odpust Stolicy Apostolskiej św. Piotra — 22 lutego (przenosi się na najbliższą niedzielę).

Odpust Najświętszej Maryi Panny Bolesnej — w piątek przed niedzielą Męki Pańskiej (Palmową).

Odpust św. Apostołów Piotra i Pawła — 29 czerwca.

Odpust poświęcenia bazyliki na Lateranie — 9 listopada.

Informacje dla zwiedzających:

Archikatedra jest otwarta codziennie od godz. 7 do godz. 19

Więcej tutaj.

Co zwiedzić w Kownie tutaj.

Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie

Žemaičių g. 31A, Kaunas

Znaczenie:

Bazylika pw. Zmartwychwstania Pańskiego to symbol wolności, cierpienia i zmartwychwstania narodu litewskiego. Jest to największy kościół bazylikowy w krajach bałtyckich.

Historia:

Modernistyczna architektura bazyliki pw. Zmartwychwstania Pańskiego, 70-metrowa wieża doskonale widoczna z różnych miejsc miasta, niezwykły dla litewskich kościołów Krzyż bez Ukrzyżowanego, kopie obrazu Miłosierdzia Bożego oraz Najświętszej Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia w kaplicy Najświętszego Sakramentu, jak również kaplica poświęcona Najświętszej Maryi Pannie z Szydłowa na tarasie na dachu bazyliki. Ten wyjątkowy kościół postanowiono wznieść jako podziękowanie Bogu za odzyskaną niepodległość Litwy. Powstały w 1940 r., niedługo później, po okupacji przez sowietów, zaczął być używany niezgodnie z przeznaczeniem — w pomieszczeniach kościoła założono zakład produkcji radioodbiorników. Świątynię zwrócono wiernym dopiero w 1990 r. Prace odnowienia oraz odbudowy kościoła trwały dziesięć lat. W 2015 r. papież Franciszek kościołowi pw. Zmartwychwstania Pańskiego nadał tytuł bazyliki mniejszej.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

Poza wspomnianymi kopiami obrazów Miłosierdzia Bożego i Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, w kaplicy Najświętszego Sakramentu bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego, pielgrzymi mogą się pomodlić również na dachu bazyliki. Na wykonanym tu tarasie mieści się kaplica Najświętszej Maryi Panny z Szydłowa, w ołtarzu której znajduje się relikwia św. Antoniego.

Święty Jan Paweł II:

Od 2005 r., gdy zmarł papież Jan Paweł II, w kościele Zmartwychwstania istnieje tradycja uroczystego obchodzenia rocznicy śmierci Ojca Świętego. Co więcej, w sali konferencyjnej kościoła działa stała wystawa zdjęć „Wizyta Jana Pawła II na Litwie”, można tu obejrzeć film dokumentalny „Jan Paweł II na Litwie”.

Tradycje pobożności:

Odpust Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanocny)

Odpust Serca Jezusowego — przenosi się na trzecią niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

Odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny — 8 września (przenosi się na najbliższą niedzielę).

Informacje dla zwiedzających:

Co zwiedzić w Kownie tutaj.

Informacje dla zwiedzających:

Bazylikę można odwiedzać od godz. 9 do godz. 18.30, jak również podczas nabożeństw.

Więcej tutaj.

Co zwiedzić w Kownie tutaj.

Zespół klasztorny kamedułów w Pożajściu (lit. Pažaislis)

T. Masiulio g. 31, Kaunas

Znaczenie:

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z klasztorem kamedułów jest jednym z najwspanialszych dzieł architektury dojrzałego baroku w Europie Północno-Wschodniej. Słynie on z przyciągającego pątników cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Kamedulskiej.

Historia:

Budowę kościoła i klasztoru w Pożajściu na półwyspie Morza Kowieńskiego w XVII w. zainicjowali Pacowie, ród magnacki Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zatrudnili oni artystów z Włoch — architektów Giovanniego Battistę Fredianiego i Pietra Puttiniego, malarza Michelangelo Palloniego i innych. W klasztorze w stylu baroku włoskiego zachowało się ponad sto różnych fresków. Obecnie klasztorem opiekują się siostry kazimierzanki

Najważniejsze dla pielgrzymów:

W ołtarzu głównym kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny można zobaczyć słynący z łask obraz Matki Pięknej Miłości. Papież Aleksander VII ofiarował go w darze w 1661 r. fundatorowi kościoła w Pożajściu. Jest to praca nieznanego XVII-wiecznego flamandzkiego malarza. Liczne rzesze pielgrzymów przyciąga również uroczysty odpust Matki Bożej Zielnej. Zespół słynie także z dorocznego międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Pożajściu, kompleksu gościnnego „Monte Pacis” z hotelem i restauracją.

Święty Jan Paweł II:

Tradycje pobożności:

Odpust Nawiedzenia NMP u św. Elżbiety — 31 maja (przenosi się na najbliższą niedzielę).

Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej) — 15 sierpnia

Informacje dla zwiedzających:

Zespół można zwiedzić od wtorku do piątku w godz. od 10 do 17, w soboty — od godz. 10 do 16. Pierwsza sobota każdego miesiąca jest przeznaczona dla pielgrzymów — o godz. 12 w kościele odprawia się Mszę Świętą.

Więcej tutaj.

Co zwiedzić w Kownie tutaj.

Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie, kaplica Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie oraz teren między nimi

Znaczenie:

Szydłowo jest jednym z najważniejszych ośrodków duchowych oraz jednym z pierwszych miejsc w Europie, gdzie doszło do objawienia Maryi Panny, zwanym litewskim Lourdes. Jest to wyjątkowy obiekt przyciągania pielgrzymów nie tylko z uwagi na miejsce objawienia Maryi, lecz również na odbywające się tu od prawie 500 lat tradycyjnie odpusty szydłowskie.

Historia:

Zachowało się pisemne świadectwo tego, jak w 1608 r. pastuszkowie pasący bydło ujrzeli na dużym kamieniu płaczącą panienkę z niemowlęciem na ręku. Zapytana, dlaczego płacze, dziewczyna odparła: „Płaczę dlatego, że dawniej w tym miejscu czczono mojego Syna, teraz natomiast orze się tu i sieje”. Mieszkańcy pamiętali, że kiedyś w tym miejscu stał kościół, a gdy zaczęli kopać, znaleźli skrzynię ze skarbem kościoła w Szydłowie. A więc w miejscu objawienia się Maryi został wzniesiony drewniany kościół, odżyły odpusty szydłowskie, znane jeszcze od XV w. Murowana bazylika z czerwonej cegły pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny powstała w XVIII w., wystrój jej wnętrza zachował się do naszych dni bez zmian. W bazylice przechowuje się również koronowany koronami papieskimi słynny obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem.

Gdy zbliżał się jubileusz 300-lecia objawienia się Maryi, architekt Antoni Wiwulski zaprojektował kaplicę Objawienia Najświętszej Maryi Panny. Wewnątrz 44-metrowej kaplicy znajduje się ołtarz zbudowany na kamieniu, na którym w 1608 r. objawiła się Najświętsza Maryja Panna. Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z kaplicą Objawienia Najświętszej Maryi Panny i znajdującym się między nimi placem tworzą przestrzeń sakralną. W niej podczas odpustów odbywają się główne nabożeństwa.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

W ołtarzu głównym Bazyliki pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny znajduje się cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Został on namalowany w XVII w. na wzór ikony Matki Boskiej Śnieżnej z Rzymu. Szata obrazu została wykuta z wotów ofiarowanych przez wiernych w podzięce za doznane łaski. W kaplicy Objawienia Najświętszej Maryi Panny pielgrzymi modlą się przemieszczając na kolanach dookoła ołtarza, zbudowanego na kamieniu, na którym objawiła się Maryja.

Wyjątkowym świętem w Szydłowie jest największy na Litwie odpust szydłowski, w którym można wziąć udział we wrześniu.

Święty Jan Paweł II:

Czwartego dnia swojego pobytu na Litwie, 7 września 1993 r., Szydłowo odwiedził papież Jan Paweł II — modlił się on w kaplicy Objawienia, całował kamień, na którym objawiła się Maryja Panna. W ramach obchodów 15-lecia wizyty papieża, na placu w Szydłowie między Bazyliką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz kaplicą Objawienia Najświętszej Maryi Panny w 2008 r. odsłonięto pomnik Ojca Świętego.

W Szydłowie można znaleźć również inne symbole upamiętniające wizytę Jana Pawła II: W Muzeum w Szydłowie jest przechowywany ofiarowany przez niego w darze złoty różaniec; ulicy miasteczka Szydłowa, biegnącej wzdłuż placu obok Bazyliki i kaplicy Objawienia, decyzją samorządu rosieńskiego nadano nazwę Jana Pawła II; Ojca Świętego przypomina również założony w Szydłowie Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II; na placu lądowania jego helikoptera postawiono krzyż.

Tradycje pobożności:

Odpust Szydłowski albo Narodzenia Najświętszej Maryi Panny — 8-15 września.

Odpust Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny — 31 maja (przenosi się na najbliższą niedzielę).

Odpust Najświętszego Serca Jezusowego — przenosi się na trzecią niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.

Dzień Maryi — 13 dnia każdego miesiąca.

Informacje dla zwiedzających:

W okresie od maja do października bazylika i kaplica są otwarte od godz. 8 do godz. 20, w okresie od listopada do kwietnia — od godz. 8 do godz. 15.

Więcej tutaj.

Co zwiedzić w Rosieniach tutaj.

Zespół kościelno-klasztorny w Cytowianach

ul. Maironio 2A, Cytowiany, obw. kielemski

Znaczenie:

Jeden z najcenniejszych i największych zabytków architektury sakralnej XVII-XVIII wieku na Litwie, który zdążyli już odkryć pielgrzymi z całego świata ze względu na obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, kaplicę Świętych Schodów oraz tradycję odpustów.

Historia:

Historia zespołu kościelno-klasztornego w Cytowianach związana jest z pojawieniem się bernardynów na początku XVII wieku. W 1635 roku zbudowali oni klasztor, konsekrowano św. kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów. Później na cmentarzu kościelnym pojawiła się Kaplica Schodów Chrystusa, czyli Świętych, z ołtarzem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i galerią stacji Drogi Krzyżowej. 39 stacji Drogi Krzyżowej jest największą Drogą Krzyżową na Litwie pod względem liczby stacji. Zespół klasztorny, zapoczątkowany w duchu gotyckim, opleciony jest detalami w stylu renesansowym, ale największy hołd złożono tu architekturze barokowej.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

Na głównym ołtarzu kościoła od XVII wieku adorowany był słynący z łask obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po wybudowaniu w XVII w. stacji Drogi Krzyżowej i Kaplicy Schodów Chrystusowych, lub Świętych, wierni udawali się do Cytowian nie tylko po wstawiennictwo Matki Bożej, ale także po to, aby przejść Drogę Krzyżową ze Świętymi Schodami. Istnieje tradycja wchodzenia po schodach i całowania na poziomie każdego schodu przeszklonych świętych relikwii - ziemi świętej przywiezionej z Jerozolimy. Każdego roku w ostatnią niedzielę sierpnia pielgrzymi przyjeżdżają z Cytowian do Szydłowa.

Święty Jan Paweł II:

Tradycje pobożności:

Odpust św. Antoniego – 13 czerwca (przesuwany na niedzielę).

Odpust Objawienia NMP – w pierwszą niedzielę lipca.

Odpust Najśw. Maryi Panny Królowej Aniołów (Porcjunkuli) – w pierwszą niedzielę sierpnia.

Pielgrzymka z Cytowian do Szydłowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej – w ostatnią niedzielę sierpnia.

Informacje dla zwiedzających:

Więcej tutaj.

Co warto zobaczyć w Kielmie tutaj.

Kościół Maryi Królowej Pokoju w Kłajpedzie

ul. Rumpiškės 6, Kłajpeda

Znaczenie:

Jest to jedyny kościół katolicki zarówno na Litwie, jak i w krajach bałtyckich, zbudowany w czasach sowieckich, kiedy w kraju panowały represje, mające na celu uniemożliwienie kultywowania wiary katolickiej.

Historia:

Świątynia zbudowana w latach 1957 - 1960 miała wypełnić w mieście portowym niedobór katolickich domów modlitwy, prawie wszystkich zniszczonych podczas II wojny światowej. Niestety, Sowieci zbudowanego kościoła nie pozwolili otworzyć - zaczęto go burzyć i niszczyć. Wierni odzyskali kościół dopiero w 1988 roku. Więcej o historii kościoła można się dowiedzieć ze zdjęć archiwalnych, znajdujących się w wieży kościoła, wspinając się na taras widokowy, który jest na wysokości prawie 47 m.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

Bažnyčios šventoriuje ilsisi vienas jos statytojų bei atstatytojų (1988 m. atgavus bažnyčią) kun. Bronislovas Burneikis bei kiti ilgą laiką čia tarnavę kunigai. Šventoriuje atstatytas Vilties Kryžius - nuo jo prasideda klaipėdiečių piligriminės kelionės.

Święty Jan Paweł II:

Žinant Jono Pauliaus II svarų indėlį ir veiklą prieš komunizmą, svarbu tai, kad Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios - vienintelės katalikiškos bažnyčios tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse, pastatytos sovietmečiu - statyba atspindi tikinčiųjų rezistenciją ir atkaklumą, skleidžiant katalikiškąją kultūrą sovietinėje santvarkoje.

Tradycje pobożności:

Odpust Najświętszej Maryi Panny Królowej – 22 sierpnia (przesuwany na niedzielę)

Odpust św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca

Odpust św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 1 października (przesuwany na niedzielę)

Informacje dla zwiedzających:

Tai - vienintelė Klaipėdos katalikų bažnyčia, lankytojams atvira ištisą dieną: nuo rytinių šv. Mišių 8 val. iki vakarinių šv. Mišių pabaigos 18.30 val. Į bokštą lankytojai lydimi, iš anksto susitarus telefonu +370 46 410120 arba +370 60164256. Ekskursija nemokama, bet galima prie bažnyčios puoselėjimo prisidėti laisva auka.

Więcej tutaj.

Co zobaczyć w Kłajpedzie tutaj.

św. Bazylika Objawienia Marii Panny i Kaplice Drogi Krzyżowej w Kalwarii Żmudzkiej

ul. Vienuolyno /Klasztorna/ 1A, Kalwaria Żmudzka, obw. płungiański

Znaczenie:

Jest to ośrodek pielgrzymkowy Litwy zachodniej, słynący z cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem Królowej Rodzin Chrześcijańskich, z autentycznych tradycji Góry Krzyży i Wielkim Odpustem w Kalwarii.

Historia:

Decyzją wielkiego księcia litewskiego Witolda od XV wieku ziemie Gardy (obecnie - Kalwaria Żmudzka) należały do włości dworu biskupiego diecezji żmudzkiej. Biskup Jerzy Tyszkiewicz w roku 1637 zawołał tu dominikanów. Z ich inicjatywy w 1639 r. po raz pierwszy na otwartej przestrzeni na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego ustanowiono Drogę Krzyżową, wzniesiono kaplice stacji Drogi Męki Pańskiej, od których wzięła się nazwa Kalwarii Żmudzkiej i rozpoczęto celebrację odpustów. Od połowy XVI w. ze szczególnej łaski zasłynął obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem, przywieziony z Rzymu. Wraz ze wzrostem liczby wiernych, którzy chcieli modlić się do Cudownego Obrazu i uczestniczyć w odpustach, w 1824 r. konsekrowano nowy murowany kościół zamiast wcześniej stojących kilku kościołów drewnianych. W roku 1988 kościół otrzymał rangę bazyliki.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

Wizytę w Kalwarii Żmudzkiej proponujemy rozpocząć modlitwą przy cudownym obrazie Matki Bożej w bazylice pw. Objawienia Najświętszej Marii Panny Elżbiecie. W 2006 r. obraz został ukoronowany konsekrowanymi koronami Papieża Benedykta XVI i otrzymał tytuł Królowej Rodzin Chrześcijańskich. W tym miejscu pielgrzymi tradycyjnie rozpoczynają i kończą Drogę Krzyżową. Droga Cierpienia Kalwarii Żmudzkiej, która rozciąga się na 4,5 kilometra, składa się z 19 kaplic architektury ludowej z 20 stacjami. Przy śpiewaniu wszystkich hymnów i wygłaszaniu kazań w trzech miejscach procesja Drogi Krzyżowej trwa około 3 godzin.

W kościele i kaplicach przechowywane są również inne ważne dla wiernych relikwie - największa w krajach bałtyckich relikwia Krzyża Świętego, kawałek drewna z Góry Oliwnej w Jerozolimie, przywieziona z Rzymu kopia gwoździa Chrystusa, kamień z Góry Kalwarii w Jerozolimie, fotokopia pogrzebowego Całunu Turyńskiego Chrystusa.

Święty Jan Paweł II:

Kalwaria Żmudzka została uznana przez papieża Jana Pawła II za jedno z takich miejsc na Litwie, gdzie szczególnie czci się Najświętszą Pannę, Matkę Miłosierdzia. W roku 1988 Ojciec Święty nadał kościołowi Kalwarii Żmudzkiej rangę Bazyliki i zapoczątkował proces koronacji z Dzieciątkiem w koronach papieskich cudownego obrazu Matki Bożej Kalwarii Żmudzkiej.

Tradycje pobożności:

Wielki odpust Kalwarii Żmudzkiej, czyli Odpust Objawienia Najświętszej Marii Panny Elżbiecie - 2–12 lipca

Odpust comiesięczny (miesięcznica) - 2 dz. każdego miesiąca

Tytułowy odpust parafialny - 31 maja

Góry Drogi Krzyżowej wspólnota przechodzi podczas odpustów comiesięcznych, po Mszy św. o godzinie 12 w południe i w czasie Wielkich Świąt - po każdej Mszy św. (procesja główna po godz. 12 w południe z relikwią Krzyża Świętego).

Informacje dla zwiedzających:

Bazylika latem otwarta jest od godz. 9 do godz. 20, zimą – godzinę przed Mszą św., w soboty i niedziele – od godz. 9 do godz. 13.

Więcej tutaj.

Co warto zobaczyć w Płungianach tutaj.

Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła w Szawlach

Aušros takas 3, Szawle

Znaczenie:

Katedra w Szawlach – to miejsce, w którym rozpoczyna się pielgrzymka na Górę Krzyżową.

Historia:

W XVII wieku w Szawlach wzniesiono murowany kościół zamiast drewnianego kościoła, który kiedyś tam stał. Sanktuarium zostało poważnie zniszczone przez wojny i burze, a po drugiej wojnie światowej spalone ołtarze odrestaurowano dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku. Charakterystyczne cechy kościoła architektury renesansowej - wznosząca się nad miastem wieża o wysokości 70 m, zegar słoneczny na południowej ścianie i jedyna na Litwie brama cmentarna z wieżyczkami obronnymi i otworami strzelniczymi.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

Pielgrzymi rozpoczynają 12-kilometrową drogę na Górę Krzyży od katedry świętych Piotra i Pawła w Szawlach. Liczne rzesze wiernych gromadzą się co roku w lipcu, aby świętować Odpust Góry Krzyży i pielgrzymkę na Górę Krzyży pod przewodnictwem biskupa katedry w Szawlach. Wierni niosą krzyż na Górę Krzyży z katedry zarówno w innym czasie, zwykle od wiosny do połowy jesieni.

W katedrze w Szawlach niezwykle adorowany jest obraz Maryi z Dzieciątkiem.

Święty Jan Paweł II:

8 maja 1997 r. decyzją papieża Jana Pawła II powstała diecezja szawelska, a kościół stał się katedrą św. Apostołów Piotra i Pawła. W Kaplicy Miłosierdzia przechowywane są relikwie Jana Pawła II.

Tradycje pobożności:

Zesłanie Ducha Świętego - Zielone Świątki - Zielone Świątki: sobota i niedziela.

Odpust świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca (przesuwany na najbliższą niedzielę).

Informacje dla zwiedzających. Katedra otwarta jest codziennie od godz. 7 do godz. 19

Informacje dla zwiedzających:

Więcej tutaj.

Co warto zobaczyć w Szawlach tutaj.

Kościół św. Ignacego Loyoli w Szawlach

ul. Vilniaus /Wileńska/, 247B, Szawle

Znaczenie:

Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos jėzuitų bažnyčia – ne tik viena populiariausių Šiaulių katalikų bažnyčių, bet ir vieta, kurioje savo vizito metu lankėsi Šv. Jan Paweł II.

Historia:

W 1930 r. przybyli do Szawli zakonnicy jezuici rozpoczęli budowę kościoła. Niestety, w czasach radzieckich kościół został zamknięty, nie był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a wiernym zwrócony dopiero w 1990 roku.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

Święty Jan Paweł II:

Podczas wizyty na Litwie 7 września 1993 r. w kościele św. Ignacego Loyoli w Szawlach papierz Jan Paweł II modlił się i odpoczywał. Pobłogosławił nie tylko kościół, ale i przyszłą szkołę – obecnie przy kościele działa jezuicka katolicka szkoła podstawowa.

Na dziedzińсu kościelnym ustawiono wysoki na 3 m pomnik papieża Jana Pawła II. Dzieło rzeźbiarza Mindaugasa Juntisa ofiarowała kościołowi rodzina z Szawli. Wierni nie mogą zapomnieć o cudownym wydarzeniu, które miało miejsce podczas wizyty papieża: papież, klęcząc w kościele św. Ignacego Loyoli, ubrudził się farbą, a na rzeźbie, ustawionej później obok kościoła, widać było czerwoną plamę dokładnie w tym miejscu, gdzie papież się ubrudził.

Tradycje pobożności:

Co czwartek po wieczornej Mszy św. w kościele organizowana jest adoracja Najśw. Sakramentu. W pierwszy piątek miesiąca odbywa się wieczór Modlitwy i Wigilii we współpracy z Narodowym Stowarzyszeniem Egzorcystów.

Informacje dla zwiedzających:

Świątynia jest otwarta całodobowo.

Więcej tutaj.

Co warto zobaczyć w Szawlach tutaj.

Góra Krzyży

ul. Piliakalnio 7, w. Domantów, star. Meszkuici, okr. szawelski

Znaczenie:

Kopiec z około 200 tys. krzyży jest jedynym takim świętym miejscem na świecie, świadczącym o wyjątkowej tradycji pobożności i oddaniu wiernych.

Historia:

Na kopcu Jurgaičiai (zwanym także Domanty, Šventkalnis /Święty Kopiec/ lub Wzgórze Zamkowe) w XI-XIV wieku stał drewniany zamek. I od XIX wieku kopiec nazywany jest już w źródłach pisanych Górą Krzyży - w 1850 roku stanęło na niej już 20 krzyży, a po prawie wieku - już około 400. Według niektórych opowieści tradycja ta narodziła się po cudownych uzdrowieniach, po pozostawieniu w tym miejscu krzyża i modlitwach ludzi do Boga o zdrowie, według innych, ustanowienie krzyży na górze rozpoczęło się w 1863 roku ku pamięci poległych w powstaniu. W okresie międzywojennym na Górze Krzyży zaczęto odprawiać odpusty, a zwyczaj stawiania tu krzyża, modląc się o łaskę Bożą, nie został zniszczony nawet przez Sowietów w czasie okupacji. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości Góra Krzyży stała się miejscem powszechnych pielgrzymek. Szczególnie zasłynęła z wizyty papieża Jana Pawła II.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

20 lipca 1997 r. pierwszy biskup szawelski Eugeniusz Bartulis wznowił odpusty na Górze Krzyży - obchodzone są w ostatnią niedzielę lipca. Corocznie odbywają się większe i mniejsze pielgrzymki z Góry Krzyży i do niej. Jako wyraz wdzięczności lub prośby o coś w tym świętym miejscu wierzący zostawiają krzyże, kapliczki, obrazy, różańce i in.

Święty Jan Paweł II:

7 września 1993 r. na Górze Krzyży także modlił się oraz św. Mszę odprawił papież Jan Paweł II. Z jego inicjatywy przy Górze Krzyży wzniesiono klasztor franciszkanów.

Pielgrzymki zwykle rozpoczynają się i kończą przy krucyfiksie nadesłanym przez Jana Pawła II i stojącego przy Górze Krzyży.

Tradycje pobożności:

Odpust Góry Krzyży – w ostatnią niedzielę lipca.

Pielgrzymka z katedry w Szawlach na Górę Krzyży – w ostatnią niedzielę lipca.

Pielgrzymka z Góry Krzyży do Szydłowa – w pierwszy weekend września.

Informacje dla zwiedzających:

Kryžių kalną galima aplankyti bet kuriuo paros ar metų laiku.

Więcej: https://www.kryziukalnas.lt/piligrimams/infocentras/

Co warto zobaczyć w Szawlach tutaj.

Kościół św. Mateusza Ewangelisty w Rakiszkach

pl. Nepriklausomybės /Niepodległości/ 1a, Rakiszki

Znaczenie:

Kościół św. Mateusza Ewangelisty w Rakiszkach – jeden z najpiękniejszych zespołów architektury neogotyckiej na Litwie. Szczególny hołd w niej składany jest dla Maryi Dziewicy.

Historia:

Neogotycki Kościół św. Mateusza Ewangelisty w Rakiszkach został zbudowany w 1877 r. Jego założycielem jest hrabia Reinhold Tyzenhaus z Rakiszek. Kościół wyróżnia się luksusową dekoracją - ołtarz główny wykonany został z brązu w Paryżu (Francja), ambona dębowa i ołtarze boczne - w Louvain (Belgia), witraże okienne - w Wiedniu (Austria). Wieża kościoła została zaprojektowana przez austriackiego architekta Georga Wernera na przykładzie katedry św. Szczepana w Wiedniu.

Ciekawostką jest, że kopia bębna, który w 1673 roku przywiózł Mikołaj Kazimierz Pac, hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako trofeum z wygranej bitwy pod Chocimem i ofiarował kościołowi św. Piotra i Pawła w Wilnie, jest przechowywany i używany w kościele św. Mateusza Ewangelisty. Ten mosiężny bęben o średnicy 130 cm, pokryty skórą, został ofiarowany kościołowi przez R. Tyzenhausa.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

Kościół w Rakiszkach wyróżnia się tradycją pobożności wobec Najświętszej Maryi Panny – co roku w sierpniu tutaj uroczyście obchodzono święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na ołtarzu bocznym kościoła – Maryja, Królowa Różańca, na ołtarzu Serca Jezusowego - obraz Matki Boskiej Bolesnej, a w podziemiach kaplicy znajduje się mozaika, przedstawiająca Ostrą Bramę.

W okresie Wielkanocy w kościele panuje ciekawa tradycja bicia w bęben: w Wielki Piątek i Wielką Sobotę wieczorem bije się w bęben przed mszą. W poranek wielkanocny, w niedzielę, przed Mszą św. i podczas śpiewania hymnu honorowego brzmią zarówno organy, dzwony, jak i bęben.

Święty Jan Paweł II:

Nors popiežius Jan Paweł II, lankydamasis Lietuvoje, nebuvo užsukęs į Rokiškio bažnyčią, ji buvo įtrauktą į Jono Pauliaus II piligrimų kelią norint parodyti ir atskleisti vienintelio ir unikalaus Lietuvoje neogotikinio ansamblio grožį bei reikšmę kultūrai.

Tradycje pobożności:

Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa - w trzeci piątek po Zesłaniu Ducha Świętego.

Święto Wniebowstąpienia NMP – 15 sierpnia

Odpust św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty – 21 września (przesuwany na najbliższą niedzielę).

Informacje dla zwiedzających:

Kościół otwarty jest codziennie od godz. 13 do 17 oraz w czasie Mszy św.

Więcej: tutaj.

Co warto zobaczyć w Rokiszkach tutaj.

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakinowie

ul. Bažnyčios /Kościelna/ 19, Krakinów, obw. poniewieski

Znaczenie:

Jest to jedyna na Litwie filia sanctuarium Rzymskiej Wielkiej bazyliki Maryi. Od stuleci w nim adorowany jest cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Sanktuarium słynie również z obchodów święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Matki Bożej Zielnej.

Historia:

Kościół w Krakinowie jest najmłodszą bazyliką na Litwie. Papież Benedykt XVI nadał jej tytuł Małej Bazyliki w 2011 r. Za początek historii katolicyzmu Krakinowa uważa się XIV w., gdy z Krakowa został przywieziony cudowny obraz Najświętszej Maryi z Dzieciątkiem na rękach. Na początku był on adorowany w drewnianym kościele, następnie – w murowanym, zbudowanym w 1901 r. Obraz NMP w czasie braku uroczystości przykryty zostaje obrazem Romana Szwojnickiego „Chrystus wśród krakinowiaków“, do którego pozowali zarówno miejscowi mieszkańcy Krakinowa.

Najważniejsze dla pielgrzymów:

Od dawnych czasów pielgrzymi, odwiedzając na ołtarzu głównym obraz cudownej Marii Panny z Krakinowa, obchodzą ołtarz na kolanach, aby modlitwy ich zostały wysłuchane.

Ponadto, wierni ściągają do Krakinowa nie tylko dla święta MB Zielnej, ale także dla Antoniego z Padwy. Na bocznym ołtarzu bazyliki odmawia się także modlitwę do obrazu św. Antoniego z Padwy, który również posiada cudowne moce.

Święty Jan Paweł II:

Krakinów był często wymieniany przez Ojca Świętego jako jedno z najsłynniejszych sanktuariów maryjnych na Litwie. W roku 1999 papież Jan Paweł II udzielił odpustów powszechnych wiernym, odwiedzającym sanktuarium w Krakinowie, ósmego dnia MB Zielnej, 15 dnia każdego miesiąca i w czasie Odpustu św. Antoniego z Padwy. W bocznym ołtarzu bazyliki można zobaczyć odsłonięty w roku 2014 obraz papieża Jana Pawła II autorstwa malarki Aušry Ratkevičienė.

Tradycje pobożności:

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Zielnej - 15 sierpnia.

Miesięcznice (odpusty comiesięczne) – 15 dnia każdego miesiąca

Najświętsza Maryja Panna, Matka Boska (Nowy Rok) – 1 stycznia

Odpust św. Antoniego z Padwy – 13 czerwca (przesuwany na kolejną niedzielę)

Odpust Matki Boskiej Śnieżnej, Maryi Śnieżnej – 5 sierpnia

Odpust Narodzin Najświętszej Maryi Panny – 8 września

Odpust Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia

Informacje dla zwiedzających:

Bazylika jest otwarta codziennie od godz. 8 do godz. 17. Uwaga: podczas trwania prac remontowych w bazylice wszystkie nabożeństwa odprawiane są w domu parafialnym.

Więcej: https://www.krekenavosbazilika.lt/

Co warto zobaczyć w obwodzie poniewieskim tutaj.

 • Bazylika archikatedralna w Wilnie (lit. Vilnius) pw. św. Stanisława i św. Władysława

  Znaczenie:

  Bazylika archikatedralna w Wilnie jest najważniejszą świątynią katolicką całego kraju oraz symbolem chrztu Litwy.

  Historia:

  Pierwsza katedra powstała jeszcze w połowie XIII w. w miejscu dawnej świątyni pogańskiej, jednak z uwagi na częste pożary była wielokrotnie przebudowywana. Katedra, którą dziś widzimy, została zrekonstruowana w XVIII w. na podstawie projektu Wawrzyńca Gucewicza. Świątynia jest zbudowana w stylu klasycystycznym, jednak w jej murach kryją się również elementy gotyku, renesansu, baroku. Dzwonnica katedralna jest wykonana w wieży muru obronnego otaczającego niegdyś miasto.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  W katedrze można obejrzeć jeden z najcenniejszych przykładów wczesnego baroku na Litwie — kaplicę św. Kazimierza, w której przechowywana jest trumna ze szczątkami św. Kazimierza, jedynego świętego pochodzącego z Litwy oraz pierwszego patrona Litwy. W kaplicy Gasztołdowskiej oddaje się cześć słynącemu z dawien dawna z cudów obrazowi Najświętszej Maryi Panny (Madonny Sapieżyńskiej). Jest to jeden z wczesnych ukoronowanych koronami papieskimi obrazów Maryi w Europie (1750 r.). W podziemiach katedry zachowały się mury z XII-XV w. oraz namalowany najstarszy fresk na Litwie, przedstawiający Ukrzyżowanie Chrystusa.

  Podziemia świątyni były miejscem pochówku osób zasłużonych dla Kościoła i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tu spoczęli Wielki Książę Litewski i Król Polski Aleksander, żony Zygmunta Augusta Elżbieta i Barbara Radziwiłłówna, znajduje się tu urna z sercem księcia Władysława, pod kaplicą Najświętszego Sakramentu wykonana jest krypta Biskupia, w której od wieków grzebie się biskupów wileńskich.

  Święty Jan Paweł II:

  Właśnie modlitwą w wileńskiej katedrze 4 września 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II rozpoczął swoją historyczną podróż apostolską po Litwie. W świątyni spotkał się on z księżmi, zakonnikami i klerykami z całej Litwy, modlił się przy sarkofagu św. Kazimierza. W celu uwiecznienia tej historycznej wizyty, w wileńskiej katedrze została umieszczona marmurowa płyta z napisem pamiątkowym.

  Tradycje pobożności:

  Odpust św. Kazimierza. Co roku 4 marca obchodzony jest dzień św. Kazimierza, w wileńskiej katedrze odprawia się Mszę św., a w całym mieście odbywa się tradycyjny jarmark kaziukowy, którego symbolem jest palma wielkanocna.

  Mały odpust św. Kazimierza. 4 dnia każdego miesiąca o godz. 12.30 — Msza św. w kaplicy św. Kazimierza

  Informacje dla zwiedzających:

  Bazylika archikatedralna w Wilnie jest otwarta codziennie w godzinach od 7.00 do 19.00. Wycieczki mogą zwiedzać katedrę wyłącznie gdy nie odbywają się nabożeństwa. Chętni do odwiedzenia podziemi katedry powinni zwracać się do Muzeum Dziedzictwa Kościelnego (tutaj. )

 • Wileńska Kaplica Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, zwana Ostrą Bramą oraz kościół pw. św. Teresy

  Znaczenie:

  Ostra Brama to symbol miasta. Znajdujący się w Kaplicy Ostrobramskiej cudotwórczy obraz Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia uznaje się za jedno z najsłynniejszych dzieł malarstwa renesansowego na Litwie. Jest on również zwany Madonną Ostrobramską albo Madonną Wileńską. Ostra Brama należy do Europejskiej sieci sanktuariów maryjnych, łączącej ogółem 20 świątyń.

  Historia:

  W XVI w. Wilno było opasane murem obronnym z dziesięcioma bramami. Ostra Brama, po raz pierwszy wzmiankowana w 1514 r., na początku była zwana Bramą Miednicką. Wizerunek Najświętszej Maryi Panny wisiał w niszy przy tej bramie, dopiero później został przeniesiony do drewnianej kaplicy, a gdy ta spłonęła — do murowanej. Obecny wygląd kaplica w stylu późnego klasycyzmu uzyskała po rekonstrukcji w XIX w. Fasada kaplicy przypomina łuk triumfalny.

  Znajdujący się w sąsiedztwie kaplicy Ostrobramskiej kościół pw. św. Teresy z Avila zakon karmelitów bosych wzniósł w połowie XVII w. Kościół łączy się z klasztorem. Ściany i sklepienia świątyni zdobią freski ze scenami z życia św. Teresy, ołtarz główny — XVIII-wieczny obraz „Przebicie serca św. Teresy”. Kościół św. Teresy jest jednym z najdoskonalszych zabytków wczesnego baroku wileńskiego.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  Przypuszcza się, że obraz Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, umieszczony w kaplicy w centrum ołtarza, został namalowany w XVII w. na podstawie dzieła flamandzkiego malarza Martina de Vosa. Zgodnie ze starą tradycją z regionu Litwy i Polski, obraz ozdobiła szata z pozłacanego srebra. O doznanych łaskach Matki Miłosierdzia świadczą pozostawione w kaplicy ofiarowane przez wiernych znaki dziękczynne — wota, stanowiące świadectwo doznanych cudów.

  Święty Jan Paweł II:

  Podczas wizyty na Litwie papież Jan Paweł II 4 września 1993 r. w Ostrej Bramie wraz z pątnikami z całej Litwy i z zagranicy odmówił różaniec i przed modlitwą przypomniał, że w Watykanie znajduje się kaplica Litewska, którą zdobi taki obraz jak tu.

  Tradycje pobożności:

  Mały Odpust Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w kościele pw. św. Teresy — 16 dnia każdego miesiąca.

  Odpust parafialny św. Teresy z Avila obchodzi się 15 października.

  Duży Odpust Opieki Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia trwa osiem dni i odbywa się w tygodniu, w którym wypada 16 października.

  Informacje dla zwiedzających:

  Kaplica Ostrobramska jest otwarta codziennie w godz. 7.00-19.00

  Więcej: tutaj.

 • Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie (pw. Najświętszej Trójcy)

  Znaczenie:

  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego to jeden z największych ośrodków przyciągania wiernych stolicy Litwy oraz pielgrzymów z całego świata. Tu znajduje się oryginał słynącego z łask obrazu Miłosierdzia Bożego, namalowany na podstawie objawień siostry Faustyny.

  Historia:

  Gotycka świątynia, wzniesiona w XV w., po upływie kilkuset lat została przekształcona w cerkiew, następnie ponownie zwrócona katolikom w 1920 r. W latach 1946-1947 w kościele pracował przybyły z Polski do zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie spowiednik siostry Faustyny ksiądz Michał Sopoćko. Właśnie jemu siostra Faustyna opowiadała o doświadczanych przez siebie objawieniach Jezusa, na podstawie których później powstał obraz Jezusa Miłosiernego. W 1947 r. sowieci ponownie zamknęli kościół, jego pomieszczenia wykorzystywali niezgodnie z przeznaczeniem. I dopiero w 2004 r. kościół został odrestaurowany i konsekrowany, nadano mu tytuł Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  W centrum świątyni nad ołtarzem znajduje się oryginał namalowanego przez Eugeniusza Kazimirowskiego cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego. Powstał on w 1934 r. na podstawie objawień siostry Faustyny Kowalskiej. Obraz przestawia Jezusa w białych szatach, który prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, lewą zaś dotyka serca, z którego wychodzą promienie: biały i czerwony. Symbolizują one sakramenty oraz łaski czekające na tych, którzy będą się modlili przy tym obrazie i zaufają Miłosierdziu Bożemu.

  Nieco dalej od centrum Wilna można odwiedzić również zachowany domek św. Faustyny, w którym doznała ona objawień i opisała je w dzienniczku. Każdego dnia o godz. 15 odmawia się tu Koronkę do Miłosierdzia Bożego — modlitwę podyktowaną zakonnicy przez Chrystusa, który się jej ukazał. To miejsce zostało wciągnięte do trasy pielgrzymkowej „Szlak Miłosierdzia Bożego” w Wilnie, które tytułuje się Miastem Miłosierdzia.

  Święty Jan Paweł II:

  5 września, podczas wizyty w Wilnie, Ojciec Święty modlił się przy obrazie Chrystusa Miłosiernego (znajdującym się wówczas w kościele Świętego Ducha). W 2000 r. Jan Paweł II ogłosił siostrę Faustynę pierwszą świętą w rozpoczętym trzecim tysiącleciu.

  Tradycje pobożności:

  Tydzień Miłosierdzia Bożego obchodzi się od drugiego dnia Wielkanocy do uroczystości Miłosierdzia Bożego.

  Uroczystość Miłosierdzia Bożego — w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

  Procesja światła — w sobotę wieczór przed Niedzielą Miłosierdzia (drugą Niedzielę Wielkanocną).

  Mała uroczystość sanktuarium — w każdy piątek. Poza tym 5 dnia każdego miesiąca dziękuje się Bogu za św. Faustynę i prosi o jej wstawiennictwo.

  Koronka do Miłosierdzia Bożego — codziennie o godz. 15.

  Informacje dla zwiedzających:

  W sanktuarium przez całą dobę trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu. Co więcej, przez internet można oglądać transmisję na żywo https://www.youtube.com/watch?v=zXHPHl1-vmw. Więcej: tutaj./

 • Droga Krzyżowa w Wilnie (Kalwaria Wileńska)

  Znaczenie:

  Założona w XVII w. Kalwaria Wileńska z dawien dawna licznie przyciąga pątników. Ten obiekt sakralny jest wyjątkowy na skalę Europy, ponieważ znajduje się na terenie stolicy w zielonym parku regionalnym w Werkach, gdzie przyroda współistnieje z subtelną architekturą.

  Historia:

  W krajach katolickich w średniowieczu, gdy zaczęły powstawać tak zwane Nowe Jerozolimy albo Kalwarie (kopie Drogi Krzyżowej Chrystusa w Jerozolimie, zazwyczaj zakładane w takich miejscach, gdzie wzgórza, doliny i strumyki przypominają ukształtowanie terenu Jerozolimy), takiego miejsca zaczęto szukać również w Wilnie, żeby pielgrzymi nie mający możliwości udać się do Ziemi Świętej, mogli odtworzyć ostatnią podróż Chrystusa. Do tego świetnie nadawały się zalesione okolice Werek. Istnieją dane świadczące o tym, że już w XVII w. odbywała się procesja z Wilna do Werek. Wileńscy dominikanie zbudowali tu i konsekrowali kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego, klasztor oraz 20 murowanych kaplic, jednak ostatnie zostały zburzone przez sowietów w XX w. i odbudowane dopiero w 2002 roku.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  Obecnie zespół Kalwarii Wileńskiej składa się z barokowego kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego oraz 35 stacji Męki Pańskiej. Są one zlokalizowane między wzgórzami noszącymi nazwy Golgota, Maryja, Syjon i Góra Oliwna oraz rzeczką Cedron. Droga Krzyżowa ma długość 7 km.

  Na ołtarzu Matki Bożej Bolesnej kościoła w Kalwarii przechowuje się relikwię św. Krzyża.

  Święty Jan Paweł II:

  Lankydamasis Kryžių kalne, popiežius Jan Paweł II sakė, kad Kryžiaus Išaukštinimo slėpinys yra svarbiausias išganymo istorijos momentas, ir ragino kryžių atrasti kaip Lietuvai ir jos Bažnyčiai tekusią Dievo palaimos versmę bei žmonių susitaikymo ženklą.

  Tradycje pobożności:

  Odpust w Kalwarii Wileńskiej, uroczystość Odnalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego — od 3 maja do 14 września;

  Odpust Zesłania Ducha Świętego — trzy dni święta Zielonych Świątek;

  Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej — w Wielki Piątek; dzień początku odpustu w Kalwarii Wileńskiej; w dniu zakończenia odpustu w Kalwarii Wileńskiej; w drugi dzień odpustu Zesłania Ducha Świętego;

  Uczczenie relikwii Krzyża Świętego — 14 dnia każdego miesiąca.

  Informacje dla zwiedzających:

  Drogą Krzyżową w Kalwarii Wileńskiej można wędrować przez cały rok. Nabożeństwa w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego odbywają się w niedziele o godz. 10.30, 12, 16, w soboty o godz. 19, w dni robocze o godz. 7 i 19.

 • Kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach (lit. Trakai)

  Znaczenie:

  Znajdujący się na półwyspie w Trokach kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny jest jedną z ośmiu bazylik na Litwie. Słynie z obrazu Matki Boskiej Patronki Litwy, świadczącego o głębokiej tradycji postrzegania Litwy jako ziemi otoczonej opieką Maryi.

  Historia:

  Uważa się, że gotycki kościół w XV w. budowali ci sami mistrzowie, którzy pracowali przy Zamku w Trokach na wyspie jeziora Galwie. Fundatorem kościoła jest Wielki Książę Litewski Witold (w świątyni po dziś dzień wisi jego portret). Po rekonstrukcji w XVII w. kościół uzyskał cechy późnego baroku, zachowały się tu przykłady bizantyjskiego malarstwa ściennego. Cudowny obraz Matki Bożej Patronki Litwy znajduje się w ołtarzu głównym.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  Pątników do kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach od wieków przyciąga zwłaszcza obraz Matki Bożej Patronki Litwy. Ten obraz namalowany w XV w. cesarz bizantyjski ofiarował w darze Witoldowi Wielkiemu z okazji chrztu. To pierwszy obraz oficjalnie koronowany złotymi koronami Stolicy Apostolskiej w Wielkim Księstwie Litewskim. Nadano mu tytuł Uzdrowicielki Chorych. Kilkaset wotów dookoła obrazu jest świadectwem doświadczonych łask i cudów. Wizerunek Matki Bożej od XVIII w. pokrywa pozłacana szata.

  Święty Jan Paweł II:

  W 2015 r. na dziedzińcu kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny poświęcono pomnik Jana Pawła II.

  Tradycje pobożności:

  Odpust Matki Bożej Zielnej albo uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny — 15 sierpnia.

  Oktawa odpustowa Matki Boskiej Trockiej albo uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny — 1-8 września. Podczas odpustu organizowana jest pielgrzymka z Ostrej Bramy w Wilnie do Trok (około 30 km), oprócz tego wędrówki pątników z okolicznych miejscowości.

  Informacje dla zwiedzających:

  Bazylika jest otwarta codziennie od godz. 9 do 18.30.

  Co zwiedzić w Trokach tutaj.

 • Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Piwoszunach (lit. Pivašiūnai)

  Znaczenie:

  Z uwagi na słynący z cudownych łask obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz uroczyste tradycje odpustów, Piwoszuny uznaje się za jeden z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych na Litwie.

  Historia:

  Kościół w Piwoszunach jest pomnikiem litewskiej drewnianej sakralnej architektury klasycystycznej. Obecny drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Maryi Panny pochodzi z początku XIX w. Poprzednie świątynie stojące tu przez około dwa wieki zniszczyły pożary. Opowiada się, że po nich zachował się jedynie cudotwórczy obraz Matki Boskiej, z którego od tego czasu najbardziej słynie kościół. Jest on zawieszony w ołtarzu głównym. Obok kościoła w Piwoszunach można się pomodlić również przy dębowych stacjach różańcowych Tajemnic Radosnych.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  Wierzy się, że obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem czczony w Piwoszunach pod względem mocy cudotwórczej odpowiada obrazowi Matki Bożej Ostrobramskiej. Pochodzenie obrazu jest nieznane, choć sądzi się, że został on namalowany w XVII w. na Litwie. Na obrazie przedstawiona jest Maryja z Dzieciątkiem Jezus na kolanach. Od XVIII w. ich wizerunek jest ozdobiony szatą z pozłacanego srebra.

  Święty Jan Paweł II:

  W 1988 r. Papież Jan Paweł II ofiarował korony, którymi koronowano słynny obraz. Obrazowi nadano tytuł Pocieszycielki Strapionych.

  Tradycje pobożności:

  Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny — Matki Bożej Zielnej obchodzi się przez osiem dni od 15 do 22 sierpnia.

  Odpust Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki Strapionych — 15 dnia każdego miesiąca.

  Informacje dla zwiedzających:

  Kościół jest otwarty wyłącznie podczas nabożeństw.

  Co zwiedzić w Olicie tutaj.

 • Bazylika pw. św. Michała Archanioła w Mariampolu oraz kaplica błogosławionego Jurgisa Matulaitisa w jego rodzinnych stronach — w Lūginė

  Znaczenie:

  Mariampol to miasto, które uzyskało nazwę od Najświętszej Maryi Panny, patronki Zgromadzenia Księży Marianów. Do bazyliki pw. św. Michała Archanioła pielgrzymi lokalni oraz z innych krajów przybywają pomodlić się przy szczątkach pochowanego tu błogosławionego arcybiskupa Jurgisa Matulaitisa.

  Historia:

  Obecna bazylika powstała w 1824 r. w miejscu zbudowanego w połowie XVIII w. drewnianego kościoła, zniszczonego przez pożar. Tytuł bazyliki mniejszej nadano kościołowi w 1992 r. Kościół o cechach klasycyzmu i neobaroku ma sześć ołtarzy. W 1934 r. do kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego w kościele przeniesiono szczątki błogosławionego arcybiskupa J. Matulaitisa. Błogosławiony M. Matulaitis odnowił zakon marianów, sam złożył śluby zakonne, założył Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (więcej o jego życiu można się dowiedzieć w Muzeum błogosławionego Jurgisa Matulaitisa w klasztorze Księży Marianów w Mariampolu).

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  Sarkofag ze szczątkami błogosławionego Jurgisa Matulaitisa, granitowe epitafium z jego płaskorzeźbą, obraz, przedstawiający błogosławionego w całej postaci, gipsowa pośmiertna maska Jurgisa Matulaitisa, jego szaty liturgiczne, kopia dekretu ogłoszenia błogosławionym i nawet drewniana chrzcielnica, przy której, w kwietniu 1871 r. został ochrzczony Jurgis Boleslovas Matulaitis. Atrybuty te, przechowywane w kaplicy Błogosławionego Jurgisa Matulaitisa w bazylice, przyciągają zarówno miejscowych wiernych, jak i pielgrzymów z krajów zagranicznych, pragnących pomodlić się przy grobie arcybiskupa słynącego ze świętego życia, prosić o jego wstawiennictwo i łaski.

  Pątnicy odwiedzają również położoną niedaleko Mariampola kaplicę błogosławionego Jurgisa Matulaitisa, w 1991 r. zbudowaną w jego stronach rodzinnych, we wsi Lūginė. W lipcu popularne jest w ramach obchodów rocznicy beatyfikacji Błogosławionego Jurgisa Matulaitisa, odbyć pieszą pielgrzymkę z Mariampola do kaplicy w Lūginė.

  W ołtarzu św. Antoniego Padewskiego bazyliki w Mariampolu znajduje się również obraz Maryi Panny z Dzieciątkiem (Vaizbūniškės), słynący z łask.

  Święty Jan Paweł II:

  28 czerwca 1987 r. Papież Jan Paweł II arcybiskupa Jurgisa Matulaitisa ogłosił błogosławionym, z uwagi na jego cnoty oraz podziękowania osób za otrzymane łaski, uzdrowienia. Co roku w lipcu, przez cały tydzień, w bazylice w Mariampolu jest uroczyście obchodzona rocznica beatyfikacji Błogosławionego Jurgisa Matulaitisa.

  Tradycje pobożności:

  Święto liturgiczne Błogosławionego Jurgisa Matulaitisa, odpust — 27 stycznia.

  Odpust św. Antoniego Padewskiego — 13 czerwca

  Oktawa odpustowa bł. Jurgisa Matulaitisa (w ramach obchodów dnia beatyfikacji błogosławionego) — od niedzieli przed 12 lipca i do niedzieli po.

  Odpust św. Michała Archanioła, głównego patrona kościoła — 29 września.

  Informacje dla zwiedzających:

  Bazylika jest czynna od godz. 7 do godz. 19.

  Co zwiedzić w Mariampolu tutaj.

 • Bazylika archikatedralna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

  Znaczenie:

  Bazylika archikatedralna w Kownie jest jedną z największych i najstarszych świątyń Litwy. Jednocześnie jest to największy budynek sakralny w stylu gotyckim na Litwie. Słynie on z obrazu Matki Bożej Łaskawej.

  Historia:

  Wiadomo, że kościół pw. Św. Piotra w Kownie założył Witold Wielki jeszcze na początku XV w., później był on wielokrotnie rekonstruowany. W 1895 r. kościołowi nadano status katedry, w 1921 r. — bazyliki mniejszej, z kolei w 1926 r. — rangę bazyliki archikatedralnej. Obecna archikatedra ma dziewięć ołtarzy, z których najnowszy jest ołtarz papieża Jana Pawła II z relikwią Ojca Świętego. W krypcie archikatedry i obok kościoła spoczywają wybitni duchowni, biskupi, w kaplicy Najświętszego Sakramentu pochowano pierwszego litewskiego kardynała Vincentasa Sladkevičiusa.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  Pielgrzymów przyciąga do świątyni również słynący z łask XVI-wieczny obraz Matki Bożej Bolesnej oraz XVII-wieczny obraz Najświętszej Maryi Panny Łaskawej. Obraz Matki Bożej Bolesnej, na którym przedstawiono Najświętszą Maryję Pannę, trzymającą zdjętego z krzyża syna, jest najstarszym obrazem w archikatedrze. O jego cudotwórczej mocy świadczą wota pozostawione przez wiernych.

  Święty Jan Paweł II:

  Papież modlił się w świątyni 6 września 1993 r., podczas swojej podróży po Litwie (to wydarzenie zostało uwiecznione na tablicy pamiątkowej przy bocznym wejściu do bazyliki). W odnowionym bocznym ołtarzu archikatedry pw. św. Apostołów Piotra i Pawła od 2013 r. oddaje się cześć relikwii świętego Jana Pawła II. Pielgrzymi w bazylice mogą obejrzeć również obraz, na którym malarz Paulius Juška przedstawił papieża w całej postaci.

  Tradycje pobożności:

  Odpust Stolicy Apostolskiej św. Piotra — 22 lutego (przenosi się na najbliższą niedzielę).

  Odpust Najświętszej Maryi Panny Bolesnej — w piątek przed niedzielą Męki Pańskiej (Palmową).

  Odpust św. Apostołów Piotra i Pawła — 29 czerwca.

  Odpust poświęcenia bazyliki na Lateranie — 9 listopada.

  Informacje dla zwiedzających:

  Archikatedra jest otwarta codziennie od godz. 7 do godz. 19

  Co zwiedzić w Kownie tutaj.

 • Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie

  Znaczenie:

  Bazylika pw. Zmartwychwstania Pańskiego to symbol wolności, cierpienia i zmartwychwstania narodu litewskiego. Jest to największy kościół bazylikowy w krajach bałtyckich.

  Historia:

  Modernistyczna architektura bazyliki pw. Zmartwychwstania Pańskiego, 70-metrowa wieża doskonale widoczna z różnych miejsc miasta, niezwykły dla litewskich kościołów Krzyż bez Ukrzyżowanego, kopie obrazu Miłosierdzia Bożego oraz Najświętszej Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia w kaplicy Najświętszego Sakramentu, jak również kaplica poświęcona Najświętszej Maryi Pannie z Szydłowa na tarasie na dachu bazyliki. Ten wyjątkowy kościół postanowiono wznieść jako podziękowanie Bogu za odzyskaną niepodległość Litwy. Powstały w 1940 r., niedługo później, po okupacji przez sowietów, zaczął być używany niezgodnie z przeznaczeniem — w pomieszczeniach kościoła założono zakład produkcji radioodbiorników. Świątynię zwrócono wiernym dopiero w 1990 r. Prace odnowienia oraz odbudowy kościoła trwały dziesięć lat. W 2015 r. papież Franciszek kościołowi pw. Zmartwychwstania Pańskiego nadał tytuł bazyliki mniejszej.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  Poza wspomnianymi kopiami obrazów Miłosierdzia Bożego i Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, w kaplicy Najświętszego Sakramentu bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego, pielgrzymi mogą się pomodlić również na dachu bazyliki. Na wykonanym tu tarasie mieści się kaplica Najświętszej Maryi Panny z Szydłowa, w ołtarzu której znajduje się relikwia św. Antoniego.

  Święty Jan Paweł II:

  Od 2005 r., gdy zmarł papież Jan Paweł II, w kościele Zmartwychwstania istnieje tradycja uroczystego obchodzenia rocznicy śmierci Ojca Świętego. Co więcej, w sali konferencyjnej kościoła działa stała wystawa zdjęć „Wizyta Jana Pawła II na Litwie”, można tu obejrzeć film dokumentalny „Jan Paweł II na Litwie”.

  Tradycje pobożności:

  Odpust Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanocny)

  Odpust Serca Jezusowego — przenosi się na trzecią niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

  Odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny — 8 września (przenosi się na najbliższą niedzielę).

  Informacje dla zwiedzających:

  Bazylikę można odwiedzać od godz. 9 do godz. 18.30, jak również podczas nabożeństw.

  Co zwiedzić w Kownie tutaj.

 • Zespół klasztorny kamedułów w Pożajściu (lit. Pažaislis)

  Znaczenie:

  Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z klasztorem kamedułów jest jednym z najwspanialszych dzieł architektury dojrzałego baroku w Europie Północno-Wschodniej. Słynie on z przyciągającego pątników cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Kamedulskiej.

  Historia:

  Budowę kościoła i klasztoru w Pożajściu na półwyspie Morza Kowieńskiego w XVII w. zainicjowali Pacowie, ród magnacki Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zatrudnili oni artystów z Włoch — architektów Giovanniego Battistę Fredianiego i Pietra Puttiniego, malarza Michelangelo Palloniego i innych. W klasztorze w stylu baroku włoskiego zachowało się ponad sto różnych fresków. Obecnie klasztorem opiekują się siostry kazimierzanki

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  W ołtarzu głównym kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny można zobaczyć słynący z łask obraz Matki Pięknej Miłości. Papież Aleksander VII ofiarował go w darze w 1661 r. fundatorowi kościoła w Pożajściu. Jest to praca nieznanego XVII-wiecznego flamandzkiego malarza. Liczne rzesze pielgrzymów przyciąga również uroczysty odpust Matki Bożej Zielnej. Zespół słynie także z dorocznego międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Pożajściu, kompleksu gościnnego „Monte Pacis” z hotelem i restauracją.

  Święty Jan Paweł II:

  Tradycje pobożności:

  Odpust Nawiedzenia NMP u św. Elżbiety — 31 maja (przenosi się na najbliższą niedzielę).

  Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej) — 15 sierpnia

  Informacje dla zwiedzających:

  Zespół można zwiedzić od wtorku do piątku w godz. od 10 do 17, w soboty — od godz. 10 do 16. Pierwsza sobota każdego miesiąca jest przeznaczona dla pielgrzymów — o godz. 12 w kościele odprawia się Mszę Świętą.

  Co zwiedzić w Kownie tutaj.

 • Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie, kaplica Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie oraz teren między nimi

  Znaczenie:

  Szydłowo jest jednym z najważniejszych ośrodków duchowych oraz jednym z pierwszych miejsc w Europie, gdzie doszło do objawienia Maryi Panny, zwanym litewskim Lourdes. Jest to wyjątkowy obiekt przyciągania pielgrzymów nie tylko z uwagi na miejsce objawienia Maryi, lecz również na odbywające się tu od prawie 500 lat tradycyjnie odpusty szydłowskie.

  Historia:

  Zachowało się pisemne świadectwo tego, jak w 1608 r. pastuszkowie pasący bydło ujrzeli na dużym kamieniu płaczącą panienkę z niemowlęciem na ręku. Zapytana, dlaczego płacze, dziewczyna odparła: „Płaczę dlatego, że dawniej w tym miejscu czczono mojego Syna, teraz natomiast orze się tu i sieje”. Mieszkańcy pamiętali, że kiedyś w tym miejscu stał kościół, a gdy zaczęli kopać, znaleźli skrzynię ze skarbem kościoła w Szydłowie. A więc w miejscu objawienia się Maryi został wzniesiony drewniany kościół, odżyły odpusty szydłowskie, znane jeszcze od XV w. Murowana bazylika z czerwonej cegły pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny powstała w XVIII w., wystrój jej wnętrza zachował się do naszych dni bez zmian. W bazylice przechowuje się również koronowany koronami papieskimi słynny obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem.

  Gdy zbliżał się jubileusz 300-lecia objawienia się Maryi, architekt Antoni Wiwulski zaprojektował kaplicę Objawienia Najświętszej Maryi Panny. Wewnątrz 44-metrowej kaplicy znajduje się ołtarz zbudowany na kamieniu, na którym w 1608 r. objawiła się Najświętsza Maryja Panna. Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z kaplicą Objawienia Najświętszej Maryi Panny i znajdującym się między nimi placem tworzą przestrzeń sakralną. W niej podczas odpustów odbywają się główne nabożeństwa.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  W ołtarzu głównym Bazyliki pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny znajduje się cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Został on namalowany w XVII w. na wzór ikony Matki Boskiej Śnieżnej z Rzymu. Szata obrazu została wykuta z wotów ofiarowanych przez wiernych w podzięce za doznane łaski. W kaplicy Objawienia Najświętszej Maryi Panny pielgrzymi modlą się przemieszczając na kolanach dookoła ołtarza, zbudowanego na kamieniu, na którym objawiła się Maryja.

  Wyjątkowym świętem w Szydłowie jest największy na Litwie odpust szydłowski, w którym można wziąć udział we wrześniu.

  Święty Jan Paweł II:

  Czwartego dnia swojego pobytu na Litwie, 7 września 1993 r., Szydłowo odwiedził papież Jan Paweł II — modlił się on w kaplicy Objawienia, całował kamień, na którym objawiła się Maryja Panna. W ramach obchodów 15-lecia wizyty papieża, na placu w Szydłowie między Bazyliką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz kaplicą Objawienia Najświętszej Maryi Panny w 2008 r. odsłonięto pomnik Ojca Świętego.

  W Szydłowie można znaleźć również inne symbole upamiętniające wizytę Jana Pawła II: W Muzeum w Szydłowie jest przechowywany ofiarowany przez niego w darze złoty różaniec; ulicy miasteczka Szydłowa, biegnącej wzdłuż placu obok Bazyliki i kaplicy Objawienia, decyzją samorządu rosieńskiego nadano nazwę Jana Pawła II; Ojca Świętego przypomina również założony w Szydłowie Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II; na placu lądowania jego helikoptera postawiono krzyż.

  Tradycje pobożności:

  Odpust Szydłowski albo Narodzenia Najświętszej Maryi Panny — 8-15 września.

  Odpust Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny — 31 maja (przenosi się na najbliższą niedzielę).

  Odpust Najświętszego Serca Jezusowego — przenosi się na trzecią niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.

  Dzień Maryi — 13 dnia każdego miesiąca.

  Informacje dla zwiedzających:

  W okresie od maja do października bazylika i kaplica są otwarte od godz. 8 do godz. 20, w okresie od listopada do kwietnia — od godz. 8 do godz. 15.

  Co zwiedzić w Rosieniach tutaj.

 • Zespół kościelno-klasztorny w Cytowianach

  Znaczenie:

  Jeden z najcenniejszych i największych zabytków architektury sakralnej XVII-XVIII wieku na Litwie, który zdążyli już odkryć pielgrzymi z całego świata ze względu na obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, kaplicę Świętych Schodów oraz tradycję odpustów.

  Historia:

  Historia zespołu kościelno-klasztornego w Cytowianach związana jest z pojawieniem się bernardynów na początku XVII wieku. W 1635 roku zbudowali oni klasztor, konsekrowano św. kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów. Później na cmentarzu kościelnym pojawiła się Kaplica Schodów Chrystusa, czyli Świętych, z ołtarzem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i galerią stacji Drogi Krzyżowej. 39 stacji Drogi Krzyżowej jest największą Drogą Krzyżową na Litwie pod względem liczby stacji. Zespół klasztorny, zapoczątkowany w duchu gotyckim, opleciony jest detalami w stylu renesansowym, ale największy hołd złożono tu architekturze barokowej.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  Na głównym ołtarzu kościoła od XVII wieku adorowany był słynący z łask obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po wybudowaniu w XVII w. stacji Drogi Krzyżowej i Kaplicy Schodów Chrystusowych, lub Świętych, wierni udawali się do Cytowian nie tylko po wstawiennictwo Matki Bożej, ale także po to, aby przejść Drogę Krzyżową ze Świętymi Schodami. Istnieje tradycja wchodzenia po schodach i całowania na poziomie każdego schodu przeszklonych świętych relikwii - ziemi świętej przywiezionej z Jerozolimy. Każdego roku w ostatnią niedzielę sierpnia pielgrzymi przyjeżdżają z Cytowian do Szydłowa.

  Święty Jan Paweł II:

  Tradycje pobożności:

  Odpust św. Antoniego – 13 czerwca (przesuwany na niedzielę).

  Odpust Objawienia NMP – w pierwszą niedzielę lipca.

  Odpust Najśw. Maryi Panny Królowej Aniołów (Porcjunkuli) – w pierwszą niedzielę sierpnia.

  Pielgrzymka z Cytowian do Szydłowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej – w ostatnią niedzielę sierpnia.

  Informacje dla zwiedzających:

  Co warto zobaczyć w Kielmie tutaj.

 • Kościół Maryi Królowej Pokoju w Kłajpedzie

  Znaczenie:

  Jest to jedyny kościół katolicki zarówno na Litwie, jak i w krajach bałtyckich, zbudowany w czasach sowieckich, kiedy w kraju panowały represje, mające na celu uniemożliwienie kultywowania wiary katolickiej.

  Historia:

  Świątynia zbudowana w latach 1957 - 1960 miała wypełnić w mieście portowym niedobór katolickich domów modlitwy, prawie wszystkich zniszczonych podczas II wojny światowej. Niestety, Sowieci zbudowanego kościoła nie pozwolili otworzyć - zaczęto go burzyć i niszczyć. Wierni odzyskali kościół dopiero w 1988 roku. Więcej o historii kościoła można się dowiedzieć ze zdjęć archiwalnych, znajdujących się w wieży kościoła, wspinając się na taras widokowy, który jest na wysokości prawie 47 m.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  Bažnyčios šventoriuje ilsisi vienas jos statytojų bei atstatytojų (1988 m. atgavus bažnyčią) kun. Bronislovas Burneikis bei kiti ilgą laiką čia tarnavę kunigai. Šventoriuje atstatytas Vilties Kryžius - nuo jo prasideda klaipėdiečių piligriminės kelionės.

  Święty Jan Paweł II:

  Žinant Jono Pauliaus II svarų indėlį ir veiklą prieš komunizmą, svarbu tai, kad Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios - vienintelės katalikiškos bažnyčios tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse, pastatytos sovietmečiu - statyba atspindi tikinčiųjų rezistenciją ir atkaklumą, skleidžiant katalikiškąją kultūrą sovietinėje santvarkoje.

  Tradycje pobożności:

  Odpust Najświętszej Maryi Panny Królowej – 22 sierpnia (przesuwany na niedzielę)

  Odpust św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca

  Odpust św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 1 października (przesuwany na niedzielę)

  Informacje dla zwiedzających:

  Tai - vienintelė Klaipėdos katalikų bažnyčia, lankytojams atvira ištisą dieną: nuo rytinių šv. Mišių 8 val. iki vakarinių šv. Mišių pabaigos 18.30 val. Į bokštą lankytojai lydimi, iš anksto susitarus telefonu +370 46 410120 arba +370 60164256. Ekskursija nemokama, bet galima prie bažnyčios puoselėjimo prisidėti laisva auka.

  Co zobaczyć w Kłajpedzie tutaj.

 • św. Bazylika Objawienia Marii Panny i Kaplice Drogi Krzyżowej w Kalwarii Żmudzkiej

  Znaczenie:

  Jest to ośrodek pielgrzymkowy Litwy zachodniej, słynący z cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem Królowej Rodzin Chrześcijańskich, z autentycznych tradycji Góry Krzyży i Wielkim Odpustem w Kalwarii.

  Historia:

  Decyzją wielkiego księcia litewskiego Witolda od XV wieku ziemie Gardy (obecnie - Kalwaria Żmudzka) należały do włości dworu biskupiego diecezji żmudzkiej. Biskup Jerzy Tyszkiewicz w roku 1637 zawołał tu dominikanów. Z ich inicjatywy w 1639 r. po raz pierwszy na otwartej przestrzeni na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego ustanowiono Drogę Krzyżową, wzniesiono kaplice stacji Drogi Męki Pańskiej, od których wzięła się nazwa Kalwarii Żmudzkiej i rozpoczęto celebrację odpustów. Od połowy XVI w. ze szczególnej łaski zasłynął obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem, przywieziony z Rzymu. Wraz ze wzrostem liczby wiernych, którzy chcieli modlić się do Cudownego Obrazu i uczestniczyć w odpustach, w 1824 r. konsekrowano nowy murowany kościół zamiast wcześniej stojących kilku kościołów drewnianych. W roku 1988 kościół otrzymał rangę bazyliki.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  Wizytę w Kalwarii Żmudzkiej proponujemy rozpocząć modlitwą przy cudownym obrazie Matki Bożej w bazylice pw. Objawienia Najświętszej Marii Panny Elżbiecie. W 2006 r. obraz został ukoronowany konsekrowanymi koronami Papieża Benedykta XVI i otrzymał tytuł Królowej Rodzin Chrześcijańskich. W tym miejscu pielgrzymi tradycyjnie rozpoczynają i kończą Drogę Krzyżową. Droga Cierpienia Kalwarii Żmudzkiej, która rozciąga się na 4,5 kilometra, składa się z 19 kaplic architektury ludowej z 20 stacjami. Przy śpiewaniu wszystkich hymnów i wygłaszaniu kazań w trzech miejscach procesja Drogi Krzyżowej trwa około 3 godzin.

  W kościele i kaplicach przechowywane są również inne ważne dla wiernych relikwie - największa w krajach bałtyckich relikwia Krzyża Świętego, kawałek drewna z Góry Oliwnej w Jerozolimie, przywieziona z Rzymu kopia gwoździa Chrystusa, kamień z Góry Kalwarii w Jerozolimie, fotokopia pogrzebowego Całunu Turyńskiego Chrystusa.

  Święty Jan Paweł II:

  Kalwaria Żmudzka została uznana przez papieża Jana Pawła II za jedno z takich miejsc na Litwie, gdzie szczególnie czci się Najświętszą Pannę, Matkę Miłosierdzia. W roku 1988 Ojciec Święty nadał kościołowi Kalwarii Żmudzkiej rangę Bazyliki i zapoczątkował proces koronacji z Dzieciątkiem w koronach papieskich cudownego obrazu Matki Bożej Kalwarii Żmudzkiej.

  Tradycje pobożności:

  Wielki odpust Kalwarii Żmudzkiej, czyli Odpust Objawienia Najświętszej Marii Panny Elżbiecie - 2–12 lipca

  Odpust comiesięczny (miesięcznica) - 2 dz. każdego miesiąca

  Tytułowy odpust parafialny - 31 maja

  Góry Drogi Krzyżowej wspólnota przechodzi podczas odpustów comiesięcznych, po Mszy św. o godzinie 12 w południe i w czasie Wielkich Świąt - po każdej Mszy św. (procesja główna po godz. 12 w południe z relikwią Krzyża Świętego).

  Informacje dla zwiedzających:

  Bazylika latem otwarta jest od godz. 9 do godz. 20, zimą – godzinę przed Mszą św., w soboty i niedziele – od godz. 9 do godz. 13.

  Co warto zobaczyć w Płungianach tutaj.

 • Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła w Szawlach

  Znaczenie:

  Katedra w Szawlach – to miejsce, w którym rozpoczyna się pielgrzymka na Górę Krzyżową.

  Historia:

  W XVII wieku w Szawlach wzniesiono murowany kościół zamiast drewnianego kościoła, który kiedyś tam stał. Sanktuarium zostało poważnie zniszczone przez wojny i burze, a po drugiej wojnie światowej spalone ołtarze odrestaurowano dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku. Charakterystyczne cechy kościoła architektury renesansowej - wznosząca się nad miastem wieża o wysokości 70 m, zegar słoneczny na południowej ścianie i jedyna na Litwie brama cmentarna z wieżyczkami obronnymi i otworami strzelniczymi.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  Pielgrzymi rozpoczynają 12-kilometrową drogę na Górę Krzyży od katedry świętych Piotra i Pawła w Szawlach. Liczne rzesze wiernych gromadzą się co roku w lipcu, aby świętować Odpust Góry Krzyży i pielgrzymkę na Górę Krzyży pod przewodnictwem biskupa katedry w Szawlach. Wierni niosą krzyż na Górę Krzyży z katedry zarówno w innym czasie, zwykle od wiosny do połowy jesieni.

  W katedrze w Szawlach niezwykle adorowany jest obraz Maryi z Dzieciątkiem.

  Święty Jan Paweł II:

  8 maja 1997 r. decyzją papieża Jana Pawła II powstała diecezja szawelska, a kościół stał się katedrą św. Apostołów Piotra i Pawła. W Kaplicy Miłosierdzia przechowywane są relikwie Jana Pawła II.

  Tradycje pobożności:

  Zesłanie Ducha Świętego - Zielone Świątki - Zielone Świątki: sobota i niedziela.

  Odpust świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca (przesuwany na najbliższą niedzielę).

  Informacje dla zwiedzających. Katedra otwarta jest codziennie od godz. 7 do godz. 19

  Informacje dla zwiedzających:

  Co warto zobaczyć w Szawlach tutaj.

 • Kościół św. Ignacego Loyoli w Szawlach

  Znaczenie:

  Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos jėzuitų bažnyčia – ne tik viena populiariausių Šiaulių katalikų bažnyčių, bet ir vieta, kurioje savo vizito metu lankėsi Šv. Jan Paweł II.

  Historia:

  W 1930 r. przybyli do Szawli zakonnicy jezuici rozpoczęli budowę kościoła. Niestety, w czasach radzieckich kościół został zamknięty, nie był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a wiernym zwrócony dopiero w 1990 roku.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  Święty Jan Paweł II:

  Podczas wizyty na Litwie 7 września 1993 r. w kościele św. Ignacego Loyoli w Szawlach papierz Jan Paweł II modlił się i odpoczywał. Pobłogosławił nie tylko kościół, ale i przyszłą szkołę – obecnie przy kościele działa jezuicka katolicka szkoła podstawowa.

  Na dziedzińсu kościelnym ustawiono wysoki na 3 m pomnik papieża Jana Pawła II. Dzieło rzeźbiarza Mindaugasa Juntisa ofiarowała kościołowi rodzina z Szawli. Wierni nie mogą zapomnieć o cudownym wydarzeniu, które miało miejsce podczas wizyty papieża: papież, klęcząc w kościele św. Ignacego Loyoli, ubrudził się farbą, a na rzeźbie, ustawionej później obok kościoła, widać było czerwoną plamę dokładnie w tym miejscu, gdzie papież się ubrudził.

  Tradycje pobożności:

  Co czwartek po wieczornej Mszy św. w kościele organizowana jest adoracja Najśw. Sakramentu. W pierwszy piątek miesiąca odbywa się wieczór Modlitwy i Wigilii we współpracy z Narodowym Stowarzyszeniem Egzorcystów.

  Informacje dla zwiedzających:

  Świątynia jest otwarta całodobowo.

  Co warto zobaczyć w Szawlach tutaj.

 • Góra Krzyży

  Znaczenie:

  Kopiec z około 200 tys. krzyży jest jedynym takim świętym miejscem na świecie, świadczącym o wyjątkowej tradycji pobożności i oddaniu wiernych.

  Historia:

  Na kopcu Jurgaičiai (zwanym także Domanty, Šventkalnis /Święty Kopiec/ lub Wzgórze Zamkowe) w XI-XIV wieku stał drewniany zamek. I od XIX wieku kopiec nazywany jest już w źródłach pisanych Górą Krzyży - w 1850 roku stanęło na niej już 20 krzyży, a po prawie wieku - już około 400. Według niektórych opowieści tradycja ta narodziła się po cudownych uzdrowieniach, po pozostawieniu w tym miejscu krzyża i modlitwach ludzi do Boga o zdrowie, według innych, ustanowienie krzyży na górze rozpoczęło się w 1863 roku ku pamięci poległych w powstaniu. W okresie międzywojennym na Górze Krzyży zaczęto odprawiać odpusty, a zwyczaj stawiania tu krzyża, modląc się o łaskę Bożą, nie został zniszczony nawet przez Sowietów w czasie okupacji. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości Góra Krzyży stała się miejscem powszechnych pielgrzymek. Szczególnie zasłynęła z wizyty papieża Jana Pawła II.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  20 lipca 1997 r. pierwszy biskup szawelski Eugeniusz Bartulis wznowił odpusty na Górze Krzyży - obchodzone są w ostatnią niedzielę lipca. Corocznie odbywają się większe i mniejsze pielgrzymki z Góry Krzyży i do niej. Jako wyraz wdzięczności lub prośby o coś w tym świętym miejscu wierzący zostawiają krzyże, kapliczki, obrazy, różańce i in.

  Święty Jan Paweł II:

  7 września 1993 r. na Górze Krzyży także modlił się oraz św. Mszę odprawił papież Jan Paweł II. Z jego inicjatywy przy Górze Krzyży wzniesiono klasztor franciszkanów.

  Pielgrzymki zwykle rozpoczynają się i kończą przy krucyfiksie nadesłanym przez Jana Pawła II i stojącego przy Górze Krzyży.

  Tradycje pobożności:

  Odpust Góry Krzyży – w ostatnią niedzielę lipca.

  Pielgrzymka z katedry w Szawlach na Górę Krzyży – w ostatnią niedzielę lipca.

  Pielgrzymka z Góry Krzyży do Szydłowa – w pierwszy weekend września.

  Informacje dla zwiedzających:

  Górę Krzyży można zwiedzić o dowolnej porze doby lub roku.

  Co warto zobaczyć w Szawlach tutaj.

 • Kościół św. Mateusza Ewangelisty w Rakiszkach

  Znaczenie:

  Kościół św. Mateusza Ewangelisty w Rakiszkach – jeden z najpiękniejszych zespołów architektury neogotyckiej na Litwie. Szczególny hołd w niej składany jest dla Maryi Dziewicy.

  Historia:

  Neogotycki Kościół św. Mateusza Ewangelisty w Rakiszkach został zbudowany w 1877 r. Jego założycielem jest hrabia Reinhold Tyzenhaus z Rakiszek. Kościół wyróżnia się luksusową dekoracją - ołtarz główny wykonany został z brązu w Paryżu (Francja), ambona dębowa i ołtarze boczne - w Louvain (Belgia), witraże okienne - w Wiedniu (Austria). Wieża kościoła została zaprojektowana przez austriackiego architekta Georga Wernera na przykładzie katedry św. Szczepana w Wiedniu.

  Ciekawostką jest, że kopia bębna, który w 1673 roku przywiózł Mikołaj Kazimierz Pac, hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako trofeum z wygranej bitwy pod Chocimem i ofiarował kościołowi św. Piotra i Pawła w Wilnie, jest przechowywany i używany w kościele św. Mateusza Ewangelisty. Ten mosiężny bęben o średnicy 130 cm, pokryty skórą, został ofiarowany kościołowi przez R. Tyzenhausa.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  Kościół w Rakiszkach wyróżnia się tradycją pobożności wobec Najświętszej Maryi Panny – co roku w sierpniu tutaj uroczyście obchodzono święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na ołtarzu bocznym kościoła – Maryja, Królowa Różańca, na ołtarzu Serca Jezusowego - obraz Matki Boskiej Bolesnej, a w podziemiach kaplicy znajduje się mozaika, przedstawiająca Ostrą Bramę.

  W okresie Wielkanocy w kościele panuje ciekawa tradycja bicia w bęben: w Wielki Piątek i Wielką Sobotę wieczorem bije się w bęben przed mszą. W poranek wielkanocny, w niedzielę, przed Mszą św. i podczas śpiewania hymnu honorowego brzmią zarówno organy, dzwony, jak i bęben.

  Święty Jan Paweł II:

  Nors popiežius Jan Paweł II, lankydamasis Lietuvoje, nebuvo užsukęs į Rokiškio bažnyčią, ji buvo įtrauktą į Jono Pauliaus II piligrimų kelią norint parodyti ir atskleisti vienintelio ir unikalaus Lietuvoje neogotikinio ansamblio grožį bei reikšmę kultūrai.

  Tradycje pobożności:

  Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa - w trzeci piątek po Zesłaniu Ducha Świętego.

  Święto Wniebowstąpienia NMP – 15 sierpnia

  Odpust św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty – 21 września (przesuwany na najbliższą niedzielę).

  Informacje dla zwiedzających:

  Kościół otwarty jest codziennie od godz. 13 do 17 oraz w czasie Mszy św.

  Co warto zobaczyć w Rokiszkach tutaj.

 • Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakinowie

  Znaczenie:

  Jest to jedyna na Litwie filia sanctuarium Rzymskiej Wielkiej bazyliki Maryi. Od stuleci w nim adorowany jest cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Sanktuarium słynie również z obchodów święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Matki Bożej Zielnej.

  Historia:

  Kościół w Krakinowie jest najmłodszą bazyliką na Litwie. Papież Benedykt XVI nadał jej tytuł Małej Bazyliki w 2011 r. Za początek historii katolicyzmu Krakinowa uważa się XIV w., gdy z Krakowa został przywieziony cudowny obraz Najświętszej Maryi z Dzieciątkiem na rękach. Na początku był on adorowany w drewnianym kościele, następnie – w murowanym, zbudowanym w 1901 r. Obraz NMP w czasie braku uroczystości przykryty zostaje obrazem Romana Szwojnickiego „Chrystus wśród krakinowiaków“, do którego pozowali zarówno miejscowi mieszkańcy Krakinowa.

  Najważniejsze dla pielgrzymów:

  Od dawnych czasów pielgrzymi, odwiedzając na ołtarzu głównym obraz cudownej Marii Panny z Krakinowa, obchodzą ołtarz na kolanach, aby modlitwy ich zostały wysłuchane.

  Ponadto, wierni ściągają do Krakinowa nie tylko dla święta MB Zielnej, ale także dla Antoniego z Padwy. Na bocznym ołtarzu bazyliki odmawia się także modlitwę do obrazu św. Antoniego z Padwy, który również posiada cudowne moce.

  Święty Jan Paweł II:

  Krakinów był często wymieniany przez Ojca Świętego jako jedno z najsłynniejszych sanktuariów maryjnych na Litwie. W roku 1999 papież Jan Paweł II udzielił odpustów powszechnych wiernym, odwiedzającym sanktuarium w Krakinowie, ósmego dnia MB Zielnej, 15 dnia każdego miesiąca i w czasie Odpustu św. Antoniego z Padwy. W bocznym ołtarzu bazyliki można zobaczyć odsłonięty w roku 2014 obraz papieża Jana Pawła II autorstwa malarki Aušry Ratkevičienė.

  Tradycje pobożności:

  Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Zielnej - 15 sierpnia.

  Miesięcznice (odpusty comiesięczne) – 15 dnia każdego miesiąca

  Najświętsza Maryja Panna, Matka Boska (Nowy Rok) – 1 stycznia

  Odpust św. Antoniego z Padwy – 13 czerwca (przesuwany na kolejną niedzielę)

  Odpust Matki Boskiej Śnieżnej, Maryi Śnieżnej – 5 sierpnia

  Odpust Narodzin Najświętszej Maryi Panny – 8 września

  Odpust Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia

  Informacje dla zwiedzających:

  Bazylika jest otwarta codziennie od godz. 8 do godz. 17. Uwaga: podczas trwania prac remontowych w bazylice wszystkie nabożeństwa odprawiane są w domu parafialnym.

  Co warto zobaczyć w obwodzie poniewieskim tutaj.

***
Więcej informacji o turystyce religijnej na Litwie tutaj.
Więcej informacji o doświadczeniach duchowych na Litwie tutaj.
Przydatne informacje dla pielgrzymów: ABC pielgrzyma tutaj.
Przydatne informacje dla pielgrzymów w Wilnie tutaj.