Andrius Aleksandravičius

Religia

Większość Litwinów to katolicy, podczas gdy Łotysze to głównie luteranie, a Estończycy to w większości ewangelicy. Litwini są również znani jako ostatni poganie w Europie, będąc ostatnim krajem europejskim, który nawrócił się na chrześcijaństwo ze swojej przedchrześcijańskiej religii bałtyckiej.

Więcej: https://www.lithuania.travel/en/news/the-last-in-europe-to-convert-to-christianity