© www.vilnius-tourism.lt

Niedziela Palmowa

W dniu, który oznacza początek wiosny (tydzień do Wielkanocy), ulice litewskich miast i miasteczek kwitną! Litwini zabierają gałęzie jałowca lub ozdobne palmy Niedzieli Palmowej (lit. Verba) do kościoła, aby je konsekrować, wierząc, że przez cały rok będą chronić swój dom przed złem i pechem. Po powrocie do domu z kościoła trzeba delikatnie bić członków rodziny konsekrowaną palmą, którzy nie chodzili do kościoła, nie jako kara, ale jako życzenie dobrego zdrowia. Tradycja wytwarzania palm w Niedzielę Palmową z świerka karłowatego ma wielowiekową tradycję na Litwie, szczególnie w Wilnie, więc w tym dniu można kupić palmy różnej wielkości obok kościołów - to wspaniała pamiątka z Litwy!