M. Kundrotas / Harlem

Nasza stolica: Wilno

Ze wszystkich legend o stolicy Litwy, Wilnie, ludzie, którzy tu mieszkają, uwielbiają tę, która mówi nam o marzeniu wielkiego księcia Giedymina o wilku wycie setkami głosów. Nikt nie może zweryfikować, czy to właśnie ten wymarzony wilk zachęcił Wielkiego Księcia do założenia Wilna, ale dowód, że zaprosił do miasta kupców, żołnierzy, rzemieślników i księży z całej Europy, jest niezaprzeczalny. Nasi łotewscy sąsiedzi zachowali jego list po łacinie z 1323 r. - pierwsze pisemne źródło, w którym nazwa Wilna jest zapisana w czerni i bieli.