G.Akelis

Nasi sąsiedzi

Nasi przodkowie twierdzą, że twój sąsiad jest bliższy niż krewny. Szanowali swoich sąsiadów tak samo, jak szanujemy naszych sąsiadów otaczających Litwę. W 1989 roku utworzyliśmy łańcuch ludzi w parze z Łotyszami, którzy rozciągali się aż do Estonii, aby głosić światu nasze najgłębsze pragnienie, by kraje bałtyckie były wolne i niezależne. Litwa ogłosiła niepodległość w marcu 1990 r., Ponownie umieszczając nas na mapie świata.