G. Kondrotas / Real is Beautiful Stock

Regiony etnograficzne

Jeśli zdecydujesz się spędzić przynajmniej tydzień na Litwie, masz bardzo wiele opcji. Wybierz swój środek transportu – rower, motocykl, samochód, autobus lub pociąg – i wyrusz w podróż po litewskich regionach etnograficznych. Każdy z nich jest bardzo różny.

Mała Litwa

Inna kraina. Region, w którym znajdują się najbardziej wyjątkowe miejsca na Litwie - Mierzeja Kurońska wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, przepełniona śpiewem ptaków delta Niemna, stare miasto Ruś, wieś Minia, po której ulicach pływają statki, przylądek Ventė, znajdujący się na głównym szlaku migracji ptaków, oraz stare latarnie morskie  Uostadvaris i przylądek Ventė. Region Kłajpedy ma rządzi się odmiennymi prawami i ma odmienne tradycje. Na region ten ogromny wpływ miał Zakon Krzyżacki, Księstwo Pruskie i Imperium Niemieckie. Koło historii ruszyło do przodu, ale znaki niegdysiejszych czasów ciągle tu pozostały. Odczucie ich jest niesamowitym przeżyciem.