Andrius Aleksandravičius

Reliģija

Lielākā daļa lietuviešu ir katoļi, savukārt latvieši pārsvarā ir luterāņi, bet igauņi lielākoties ir evaņģēliski luterāņi. Lietuvieši tiek dēvēti arī par pēdējiem Eiropas pagāniem, jo viņi bija pēdējā Eiropas valsts, kas pievērsās kristietībai no viņu pirmskristietības baltu reliģijas.

Vairāk: https://www.lithuania.travel/lv/news/pedejais-eiropa-pieversas-kristietibai