Girios grybas

Reģionālā virtuve

Lietuvā ir pieci reģioni, kuros ļaudis gatavo pēc rakstura un satura atšķirīgus tradicionālos ēdienus. Katram reģionam ir savas īpašās sastāvdaļas.