A. Kulikauskienė

Aukštaitija Cilvēki un kultūra

Gadu simteņiem dažādu tautību un kultūru ļaudis ir ceļojuši cauri Aukštaitijas zemēm. Ikviens no viņiem ir atstājis savu nospiedumu – daļiņu no savas kultūras. Aukštaitijas ļaudis ar poētisko, māksliniecisko dvēseli ir slaveni savas darba ētikas un atjautības dēļ – tā izpaužas, lai ko viņi darītu – paceltu koka zaru vai māla piku, nolauztu kārklu klūgu vai izņemtu no groza dzijas kamolu. Viņi grebj, veido, auž un ada. Viņu rokās darbs skan kā dziesma. UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā iekļautās arhaiskās, daudzbalsīgās dziesmas, dēvētas par sutartinēm, Aukštaitijas ļaudis turpina dziedāt līdz šai dienai.