P. Grigaliūnas

IECIENĪTĀKĀS

IZVĒLES

Ir lietas, pie kurām būs jāatgriežas, ja nebūsiet tās izmēģinājuši, un pēc kuru piedzīvošanas vēlēsieties atkal atgriezties!