A. Beniulis

Vištytis

Ežeras, ypatingas dydžiu ir krištolo skaidrumu, surenkantis vandenis iš 15 Suvalkijos lygumomis atvingiuojančių upelių.

Gamta sukūrė puikias sąlygas iš aukštai akimis aprėpti šį unikalų Pietvakarių Lietuvos kampelį – greta ežero stūkso Pavištyčio kalnas, net keletas piliakalnių, įrengtos regyklos.