E.Lasys

Vilnius – Dievo Gailestingumo miestas

Siaurose Vilniaus senamiesčio gatvėse bei žaliajame Vilniaus Antakalnio rajone piligrimai iš viso pasaulio atranda Dievo Gailestingumo istorijos ištakas. 1933 m. į Antakalnyje įsikūrusią Gailestingumo Motinos seserų vienuoliją iš Lenkijos atvyko s. Faustina, kuri per kelerius Vilniuje praleistus metus patyrė keliasdešimt Jėzaus apsireiškimų, tapusių Dievo Gailestingumo pamaldumo pagrindu. Nors regėjimai vyko ir anksčiau, tačiau gyvenimo Vilniuje metu, s. Faustina ėmė apie juos pasakoti kun. Mykolui Sopočkai, tapusiam jos dvasiniu vadovu. Būtent šiam kunigui padedant, s. Faustinos regėjimai nugulė į tuometinio Vilniaus dailininko Eugenijaus Kazimirovskio nutapytą Dievo Gailestingumo paveikslą. Nors istorijos vingiai lėmė kelis dešimtmečius sovietinės okupacijos metu trūkusią šio paveikslo užmarštį, visgi Dievo Gailestingumo žinia ir šio paveikslo kopijos paplito visame pasaulyje.

2000-aisiais metais, skelbdamas s. Faustiną pirmąją prasidėjusio trečiojo tūkstantmečio šventąja, popiežius Jonas Paulius II atkreipė dėmesį, jog gailestingumas yra svarbiausia žinia naujajam tūkstantmečiui. Kartu tai lėmė ir Dievo Gailestingumo pamaldumo stiprėjimą šių laikų šviesoje.

Dabar piligrimai originalų Dievo Gailestingumo paveikslą gali pamatyti visą parą atviroje Dievo Gailestingumo šventovėje, esančioje Vilniaus senamiestyje, Dominikonų gatvėje. Kiek toliau nuo senamiesčio piligrimai gali aplankyti iki šių dienų išlikusį Šv. Faustinos namelį. Per stebuklą išlikęs vienas iš vienuolyno pastatų – mena jame gyvenusią šventąją. Šioje vietoje ji patyrė didžiąją dalį regėjimų, rašė Dienoraštį. Čia jai perduota Dievo Gailestingumo vainikėlio malda. 
Vilniuje gausu vietų, susijusių su šv. Faustina bei pal. Mykolu Sopočka. Piligrimai kviečiami aplankyti svarbiausias iš jų, tapusias piligriminio maršruto – Gailestingumo kelias – dalimi. Piligrimus pritraukia ir kasmet vykstanti Dievo Gailestingumo savaitė – trunkanti nuo šv. Velykų iki Atvelykio sekmadienio – Dievo Gailestingumo šventės.

Gailestingumo žinią mieste mena ne tik Dievo Gailestingumo šventovė, bet ir Aušros Vartų koplyčioje esantis ir malonėmis garsėjantis Gailestingumo Motinos paveikslas. Aušros Vartų Marija, paveiksle vaizduojama be kūdikio, žvilgsniu palydi kiekvieną atvykusį, o lapkričio viduryje – piligrimai gausiai buriasi į Aušros Vartų atlaidus.