E.Činga

Vilniaus rotušė

Esama žinių, kad Vilniaus miesto rotušė toje vietoje, kur ją galima rasti šiandien, stovėjo jau XVI amžiaus antrojoje pusėje. Vilniuje siautę gaisrai rotušės pastatą ne kartą naikino, laiko išmėginimų neišlaikė ir bokštas. Garsus Vilniaus architektas Laurynas Gucevičius jį svyrantį dar mėgino gelbėti, tačiau bokštas nugriuvo, o miesto vadovai rotušę nusprendė atstatyti pagal pigiausią ir paprasčiausią architekto pasiūlytą projektą. Pirklių bendrijos salė, iždinė, keletas krautuvių, sargyba ir net kalėjimas – viskas jame tilpo. XIX amžiaus pradžioje rotušėje pradėti rengti koncertai. Ši tradicija išliko iki mūsų dienų.