Keliauk Lietuvoje

Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas

Viešvilės rezervatas saugo mažai paliestą, miškingose vietovėse vingiuojančio Viešvilės upelio baseiną. Upelis išteka iš nedidelio Buveinių ežerėlio. Šalia ežerėlio, Viešvilės aukštupyje plyti pelkynai, o vidurupyje stūkso didingos žemyninės kopos. Svarstote, kaip viduryje girios atsirado smėlynai? Traukiantis ledynui vietovė buvo apsemta seklaus prieledyninio baseino ir apnešta senovinės Nemuno deltos nuosėdomis - smėliais. Todėl poledynmečiu žemesnės vietos užpelkėjo, o sausesnėse vėjas supustė smėlio kopų masyvus.

Rezervate įrengtame mokomajame take, kurio ilgis – 1,8 km, apsilankyti galima tik su lydinčiu direkcijos darbuotoju. Darbo dienomis į mokomąjį taką galima patekti nuo 8 iki 17 val., o dėl ekskursijų savaitgaliais ar švenčių dienomis būtina susitarti iš anksto. Prieš atvykdami nepamirškite susisiekti su rezervato direkcija ir pasitikslinti, ar galėsite dalyvauti ekskursijoje.

Jei nenorite būti lydimi, bet vis tiek netveriate smalsumu apžiūrėti vietovę, galite apsilankyti Viešvilės gamtiniame pažintiniame pėsčiųjų take. Šis prasideda Viešvilės miestelyje ir driekiasi ties pietine rezervato riba, o jo lankymas yra neribojamas.