M. Stakauskas

Renesansinė Panemunės pilis

Viena iš autentiškiausių Lietuvos pilių. Bėgantys amžiai mažai pakeitė jos architektūrą, o garsaus ano meto architekto Petro Nonharto projektas – tobulas. Santūrios ir kartu didingos formos kalba apie vengrų didikų Eperješų giminės užmojus ir didybę, kuri metams bėgant menko. Pilį rekonstravo naujasis savininkas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vėliavininkas Antanas Gedgauda. Šiandien pilyje rengiamos meno parodos, teatralizuoti pasirodymai.