A. Aleksandravičius

Kauno IX forto muziejus

Viename iš Kauno tvirtovės gynybinių įtvirtinimų įkurtas muziejus supažindina su tvirtovės architektūra, ginkluote ir ekipuote bei pasakoja apie skaudžius su fortu susijusius istorijos etapus: nacių ir sovietines represijas, masines žudynes. Ekspozicijose pristatomas Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo laikotarpis, supažindinama su kalinių buitimi, autentiškose kamerose atskleidžiami nacių vykdyti nusikaltimai, Kauno geto ir žudynių istorijos.