A. Aleksandravičius

Dubravos pažintinis takas

Šalia Kauno marių esančios Dubravos rezervatinės apyrubės plotas – 120 ha. Per rezervatą įrengtas 1,9 km ilgio pažintinis takas su pakeliui išdėstytais 8 informaciniais stendais, supažindinančiais lankytojus su vietovės floros ir faunos ypatybėmis. Čia, viduryje Lietuvos, netoli didmiesčio, galima pajusti tikrą laukinės gamtos alsavimą.