Į viršų
Daugiau nei 1 km ilgio Aukštumalos pažintinis takas veda į paslaptingą aukštapelkės plynę su tyvuliuojančiais ežerėliais ir supažindina su unikaliu šios vietos kraštovaizdžiu bei augmenija. Pažintinio tako pabaigoje įrengta 3 metrų aukščio apžvalgos platforma, nuo kurios atsiveria ypatingo grožio panorama.
Aukštumala – vieta, kurioje galima ne tik patirti savitą ir nepakartojamą pelkės grožį, bet ir suprasti, kad pelkė – ne tik žliugsintis telkinys su klastingais, bedugniais akivarais, bet ir prieglobstis itin retiems augalams ir gyvūnams. Daugiau nei kilometro ilgio Aukštumalos pažintinis takas veda į paslaptingą pelkės širdį – aukštapelkės plynę su tyvuliuojančiais ežerėliais – ir supažindina su unikaliu šios vietos kraštovaizdžiu bei pelkynų augmenija. Pažintinio tako pabaigoje įrengta 3 metrų aukščio apžvalgos platforma, nuo kurios atsiveria ypatingo grožio panorama.

Viskas netoliese