Kauno IX forto muziejus

Istorijos muziejai

Lankydamiesi muziejuose verskite skirtingus Lietuvos praeities puslapius – menančius tiek šalies didybę, tiek skausmingus istorijos etapus.

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia Kauno miesto gyventojus ir svečius apsilankyti memorialiniame lietuvių poeto bute. Apartamentai, o dabar ir muziejus, kuriuose gyveno ir dirbo Maironis, įkurti XVIII a. viduryje pastatytuose rūmuose. Lankytojai kviečiami ne tik sužinoti daugiau apie patį Maironį, bet ir pasigėrėti autentiškų sienų dekoru, Art Deco stiliaus piešiniais, ankstyvojo rokoko stiliaus dekoru, įvairiais meno dirbiniais bei pasivaikščioti po išpuoselėtą rūmų sodą. 

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune

Ar žinote, kur Lietuvoje galima „sutikti“ visus tris tarpukario Lietuvos prezidentus? Tereikia užsukti į Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros muziejaus Kaune kiemelį.

Lietuvos nacionalinis muziejus

Tai didžiausia šalyje Lietuvos istorinio kultūros paveldo saugykla ir seniausias šalies muziejus, kurio ekspozicijose autentiškais eksponatais atspindėta Lietuvos istorija, pristatoma tradicinė lietuvių kultūra ir papročiai. Patirtį muziejuje papildo įvairios edukacinės programos ir kūrybinės dirbtuvės, įtraukiančios dalyvius į gyvą eksponatų tyrinėjimą.

Trakų istorijos (salos pilies) muziejus

Įsikūręs didingus laikus menančios Lietuvos valdovų Salos pilies menėse, lankomiausias šalies muziejus pasakoja Trakų miesto ir pilių istoriją. Čia eksponuojami autentiški didingą istoriją ir reikšmingas asmenybes menantys daiktai – medžioklės trofėjai, baldai, porceliano bei stiklo dirbiniai. Pilyje kasmet vyksta viduramžių šventės bei senųjų amatų dienos, kuomet lankytojai kviečiami sugrįžti į Trakų klestėjimą menantį laikotarpį.

Klaipėdos pilies muziejus

Autentiškose XVI–XVIII a. gynybinėse požeminėse galerijose įkurtas muziejus supažindina su Klaipėdos pilies ir miesto raida, piliavietėje ir senamiestyje aptiktais archeologiniais radiniais. Ekspozicijose demonstruojami kuršių ginklai bei papuošalai, įvairių amatininkų – aludarių, kalvių, kurpių – įrankiai, renesanso epochą menantys kokliai ir daugybė kitų autentiškų eksponatų. Viena iš svarbiausių ir įdomiausių muziejaus saugomų vertybių – piliavietėje rastas XVI a. auksinis brangakmeniu inkrustuotas žiedas.

Vilniaus universiteto muziejus

XVI a įkurtas vienas seniausių Rytų Europos universitetų kviečia pasivaikščioti po autentiškus pastatų ansamblio vidinius kiemelius bei Vilniaus istorinio centro panoramą apžvelgti iš senamiesčio aukščiausio pastato – Šv. Jonų varpinės. Vilniaus senamiesčio širdyje išsidėsčiusiame universiteto architektūros ansamblyje įsikūrę Istorijos, Filologijos ir Filosofijos fakultetai. Skaičiuodamas universiteto kiemelius, gali perskaityti visą paskaitų ciklą apie architektūros ir jos puošybos raidą – pastatų meno formos atspindi Lietuvoje vyravusius architektūros stilius: gotiką, renesansą, baroką ir klasicizmą.

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Nuolat atnaujinamos muziejaus ekspozicijos ir parodos per svarbiausius istorijos įvykius supažindina su Lietuvos ir pasaulio karyba nuo seniausių laikų iki šių dienų. Čia lankytojai gali išvysti vertingų ginklų kolekcijų, tarp kurių – pirmojo Lietuvos kariuomenės vado generolo Silvestro Žukausko bei kitų kariuomenės kūrėjų asmeniniai daiktai. Ekspozicijoje pristatomos ir garsiojo Atlantą įveikusio lėktuvo „Lituanica“ relikvijos. 
Pats muziejaus pastatas itin raiškiai atspindi svarbiausią tarpukario architektūros bruožą – harmoningą modernumo ir tradicijos susiliejimą. Šalia įkurtas unikalus sodelis, kuriame rusena amžinoji ugnis ir skamba varpai.

Kernavės archeologinės vietovės muziejus

Muziejus supažindina su UNESCO pasaulio paveldo objektu – Kernavės archeologine vietove, kur XIII a. įsikūrė pirmoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė. Muziejaus salėse išsamiai pristatoma vietovės istorija nuo jos gyvavimo pradžios, menančios dar priešistorinius laikus, iki XIII–XIV a. klestinčio amatų laikotarpio. Modernioje ekspozicijoje galima ne tik išvysti autentiškų eksponatų, bet ir susipažinti su eksponuojamų įrankių gamyba bei jų naudojimo būdais – eksperimentinės archeologijos meistrų darbas lankytojams pristatomas vaizdo medžiagoje. 

Šaltojo karo muziejus

Buvusiame Sovietų Sąjungos balistinių raketų požeminiame paleidimo komplekse įrengta vienintelė tokio pobūdžio ekspozicija Europoje atskleidžia penkis dešimtmečius trukusio Šaltojo karo istoriją. Ekspozicijose lankytojams pristatoma raketinės technikos evoliucija, ginkluotės pavyzdžiai, atkurtas bunkerio vado kabinetas, kviečiama patekti ir į pačią šachtą – išvysti trisdešimties metrų gylio sudėtingą inžinerinį statinį, kuriame beveik du dešimtmečius buvo laikoma kovinė raketa.

Kauno IX forto muziejus

Viename iš Kauno tvirtovės gynybinių įtvirtinimų įkurtas muziejus supažindina su tvirtovės architektūra, ginkluote ir ekipuote bei pasakoja apie skaudžius su fortu susijusius istorijos etapus: nacių ir sovietines represijas, masines žudynes. Ekspozicijose pristatomas Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo laikotarpis, supažindinama su kalinių buitimi, autentiškose kamerose atskleidžiami nacių vykdyti nusikaltimai, Kauno geto ir žudynių istorijos.

Okupacijų ir laisvės kovų (KGB) muziejus

Sovietų represinių struktūrų pastate su išlikusiu vidaus kalėjimu-tardymo izoliatoriumi dabar veikiantis muziejus pasakoja krašto sovietizacijos ir ginkluoto pasipriešinimo jai, trėmimų, KGB veiklos istoriją. Čia lankytojai kviečiami apžiūrėti autentiškas buvusio KGB kalėjimo, mirties nuosprendžių vykdymo patalpas, su sudėtinga XX a represijų ir kovų už nepriklausomybę istorija supažindina šiuolaikinė ekspozicija.

Laisvės kovų muziejus

Įžengę į buvusioje siaurojo geležinkelio stotyje įsikūrusį muziejų netikėtai atsidursite tarp keleivių – autentiškos žmogaus dydžio skulptūros yra viena iš XX a Lietuvos ir Europos istoriją atskleidžiančio muziejaus ekspozicijų. Čia lankytojams istorija pasakojama remiantis kontrasto principu – gretinamas prievartinis karas ir karas už laisvę, naujoji vergija ir žmogaus teisių Europa, atskiras dėmesys skiriamas partizaniniam pasipriešinimui.

Chaimo Frenkelio vila

Prekybinė sėkmė Frenkelių šeimą įgalino pasistatyti prabangią istorizmo stiliaus vilą. Šiuo metu joje įsikūręs Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys. Be ekspozicijos „Žydų paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“, čia taip pat vyksta įvairūs su žydų kultūra supažindinantys edukaciniai užsiėmimai, vienas iš jų – edukacinė programa „Košerinio maisto paslaptys“. Viloje, išlaikiusioje autentišką prabangų interjerą, įsikūrusios ekspozicijos supažindina ne tik su žydų kultūros, gastronomijos tradicijomis, bet ir su XIX–XX a. dvaro gyvensena ir mada.

Sugiharos namai

Sugiharos namai lankytojus pasitinka modernia audiovizualine ekspozicija, įrengta istoriniuose konsulato kambariuose. Naujoji ekspozicija veikia nuo 2008 metų. Pasitelkus modernias technologijas, pristatomos unikalios diplomato Čijunės Sugiharos gyvenimo akimirkos, jo išgelbėtų žmonių ir jų artimųjų, pasklidusių po visą pasaulį, pasakojimai. Eksponuojami iš Japonijos archyvų atvežti dokumentai, iki šiol nematyti Lietuvoje, – prezidento Antano Smetonos įgaliojimai vicekonsului Č. Sugiharai, diplomato ataskaitos apie darbą Lietuvoje, telegramos Japonijos vyriausybei apie Lietuvos padėtį 1940 metais, išduotų vizų sąrašas.

Valdovų rūmai

Atkurtuose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rezidencijos rūmuose veikia jų istorinės raidos ir architektūros bei istorinio reprezentacinio vėlyvosios gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko interjero ekspozicijos. Istorinio lobyno, eksponuojamo Valdovų rūmų muziejuje, svarbą suvokti padeda 3D virtuali ekskursija, lankytojus nukelianti į šimtametę praeitį ir suteikianti galimybę savo akimis pamatyti ir pajusti besikeičiančią istoriją.