M. Jovaiša

ונטה

בחצי האי שטף את הלגונה הקורונית ומתחת לאחד מנתיבי הנדידה העיקריים נמצאת התחנה האורניתולוגית Ventės Ragas. האנשים שעובדים שם כמעט מאה שנה והאורניתולוגים שמגיעים ממדינות שונות מחכים בכל אביב ובסתיו ללהקות המכבידות. מדי שנה מצלצלים בתחנות עשרות אלפי ציפורים.
לצד המלכודות המרשימות, נמצא גם המגדלור העתיק בליטא. דלתותיו פתוחות למבקרים הרוצים להשקיף ממעוף הציפור על המים הגלים והדיונות המוזהבות של הירק הקורוני המופיעים מרחוק.