P. Grigaliūnas

כדורים פורחים בחורף

בליטא, בוקר החורף הוא הזמן המיסטי ביותר: האדמה מכוסה בכפור ועטופה בערפל קל שדרכו קרני השמש מנסות לחדור, והיא כל כך שקטה שכמעט אפשר לשמוע איך פתיתי שלג רוקדים מתיישבים לאט על שלג בנק. הדרך המעניינת ביותר להתבונן, להקשיב ולחוש בכך היא מלמעלה. טיולי בלון אוויר חם בחורף הם מקסימים מעצמם, וכל מה שאתה צריך לעשות כדי להכין זה לבוש בגדים חמים יותר.