A. Aleksandravičius

גבעת הצלבים

ניסיונות רבים נעשו להשמיד ולשרוף את גבעת הצלבים, אך היא שרדה כסימן לחופש שלנו וכמקום חובה לצליינים ברחבי העולם. האפיפיור יוחנן פאולוס השני התפלל על גבעה זו בשנת 1993, בהמשך התייחס מספר רב למקום זה בנאומיו, והקים צלב על הגבעה במתנה לליטא. אנשים מתחילים ומסיימים עלייה לרגל בצלב זה.

אתר הנסיעות Condé Nast Traveller רשם את הגבעה הזו עם אלפי הצלבים שלה בין 20 המקומות הכי מפחידים בעולם. כמובן שמהדרים של רשימה זו אולי לא יאהבו לבלות לילה על הגבעה, אך עבורנו זהו מקום של אור ותקווה - ומשהו שמייצג את המסורות ההיסטוריות והתרבותיות שלנו.