D. Jakštaitė

ז'מייטייה (Zemaitija) אנשים ותרבות

מכובד, עקשן, אמיץ ולוחמני. אפילו אחרי שעברו לערים אחרות, סמוגיטאים שומרים על זהותם, מתגבשים יחד, מתגאים ב"דרכון "הסמוגיסטי שלהם, ומספרים לכולם על אדמתם, ועל אומנים ואומנים גאוניים שהם מלאי רעיונות מודרניים. הארכיטקטורה המפוארת של סמוגיטיה הושפעה אולי פחות מהרפורמות הסובייטיות, והפכה אותה למקום טוב לבדוק קפלות אותנטיות ומקדשים לצד הדרך, ולחפש עבודות מתכת מעניינות שזויפו נפחים סמוגיסטים מוכשרים. אמנים שהתאהבו בבירה הסמוגית של תלשי נותנים לעיר את רהיטי הרחוב הנפלאים שלהם. לספור את כולם זה בלתי אפשרי, אבל לנסות למצוא אותם כדאי.