G. Šapoka / Real is Beautiful Stock

יום השוויון הסתווי

כאשר הימים מתחילים להתקצר ומעגל הטבע מסתיים, הגיע הזמן ליהנות מהקציר החדש, להודות עליו ולהתכונן לתקופה החשוכה. במהלך שוויון השווי הסתיו נהוג לארגן שווקים שמוכרים מוצרים מהיבול האחרון. אטרקציה נוספת של הפסטיבל - שריפת פסלי קש ותצוגות אש שונות - ככל הנראה המרשימה שבהם מתרחשת על קו המים נריס בווילנה. 22 בספטמבר, היום בו בשנת 1236 בקרב סאולא, הכניעו הכוחות המאוחדים של השבטים הבלטיים את אחי החרב ליבוני בשנת 2000 על ידי הפרלמנטים הלטביים והליטאים כיום האחדות הבלטית.