A. Kulikauskienė

אוקשטייטיה (Aukštaitija) אנשים ותרבות

במשך מאות שנים נסעו אנשים ממדינות לאומיות ותרבויות שונות ברחבי אדמות Aukštaitija. כל אחד מהם השאיר טביעת רגל, חלק קטן מהתרבות שלהם. עם נשמתם הפיוטית והאמנותית, אנשי אוקשטאטיה מפורסמים בזכות מוסר העבודה ותושייתם. בכל מה שהם עושים, בין אם זה להרים ענף עץ או חתיכת טיט, מפרק מוט ערבה, או שולף כדור חוט מהסל. הם מגלפים, עוברים, אורגים וסורגים. בידיהם העבודה נשמעת בדיוק כמו שיר. השירים הארכאיים והרב-חלקים המכונים "sutartinės" נשמרו על ידי תושבי Aukštaitija, שנמצאו ברשימת אונסק"ו למורשת התרבותית הבלתי מוחשית, והם עדיין מושרים עד היום.