I. Gelūnas

סודובה (Suduva) דברים לעשות

ראשית - בקרו באחוזות סודוביה. ישנם יותר מהם באזור זה מאשר באזורים אחרים בליטא. הם שוחזרו והתחדשו, והם כיום מרכזי תרבות ואמנות חשובים ומעניינים המלאים בתגליות מפתיעות ובארכיטקטורה ייחודית וקונצרטים מארחים, טעימות ותוכנית חינוכית. יצירות ראויות ללונדון וניו יורק ממתינות לחובבי האמנות העכשווית בבירת סודובוליה מרימאמולה. הם מיוצרים על ידי אמנים המשתתפים ב- MaLonNy (Marijampolė - לונדון - ניו יורק): Migration of Ideas, סימפוזיון אמנות המתקיים מדי שנה.