N. Paluckas

סניף

שמעת על šakotis? יותר מקינוח. מזכרת מיוחדת, שאלפים מהם נוסעים מדי שנה מליטא למדינות זרות. בחגים, העוגה הענקית הזו המכוסה בענפים תמיד מרגיעה את שולחנותינו. אפילו אנשים המקיימים חגיגות מודרניות תמיד מסיימים את הערב עם פינוק טעים זה שנעשה על פי מתכון שנזירים פיתחו במאה ה -15. לראות איך זה עשוי כדאי גם, ויש אופים בכפרים הליטאים ששמחים להראות לכם את התהליך המסובך.