K. Jonaitis

שחזר את מסלול ליטא

האם אתה מוכן לעשות משהו נהדר עבור ליטא שחוגגת את מאה שנה לשיקום המדינה? אם אתה - התחל מחדש את מסלול ליטא וטייל ברחבי הארץ! מסלול שיקום של ליטא כולל לא רק 100 חפצים היסטוריים, תרבותיים וטבעיים ברחבי הארץ, אלא 100 סיפורים על אישים, קרבות, ניצחונות וסמכות בתקופה המשמעותית 1918 - 1923 החל מחתימתו של חוק Independece לגבולות הגאוגרפיים של באותה העת ליטא.