J. Šatūnas

קיטבורד

אתה לא יכול לשנות את מקום המפגש - ברגע שמזג האוויר מתחמם, נוחי קיטבורד נוהרים למכה שלהם בסוונסלי, פינת נידחת של הלגונה הקורונית. יש חובבים שמבלים כאן את כל הקיץ שלהם. קהילה אמיתית של מאווררי Kiteboarding התגבשה במכולות הים המצוידות כבתים.
ברגע שהם לומדים לקיטבורד, חובבי התפשטות על חופי ליטא כולה - תוכלו לראות את העפיפונים הצבעוניים שלהם בנידה, ג'ודקרנטה, פאלנגה וסנטוג'י.