Andrius Aleksandravičius

דת

מרבית הליטאים הם קתולים, בעוד שהלטבים הם בעיקר לותרנים, ואסטונים הם לרוב לותרנים אוונגליסטים. הליטאים ידועים גם ככתבי העת האחרונים של אירופה, שהייתה המדינה האירופית הסופית שהתאסלמה מדתם הבלטי הקדם-נוצרי.

עוד: https://www.lithuania.travel/il/news/hkhrvn-byrvph-shhtntsr