Gediminas Mažeika

בירות

המדינה הגדולה מבין השלושה, הן מבחינת שטחה והן מבחינת אוכלוסייתה, היא ליטא. זהו גם הדרומי ביותר במדינות הבלטיות. שלוש המדינות הבלטיות הן חברות באיחוד האירופי ובנאט"ו וחולקות את המטבע המשותף של האיחוד האירופי, האירו.

וילנה היא בירת ליטא, עם ריגה בירת לטביה וטאלין בירת אסטוניה. וכל אחת מבירות הבירה הללו חולקות פריבילגיה מסוימת - הערים העתיקות בהתאמה הן כלולות ברשימת מורשת העולם של אונסק"ו.